Grundutbildning kontakttolk

Plats Östersund

Distansutbildning på halvfart. Aktuella språk: somaliska, tigrinja, dari och arabiska. Antagningen är avslutad för ht20, men vi kan ta in kompletterare som redan påbörjat utbildningen. Maila oss i så fall på tolkutbildning@folkuniversitetet.se.

Kontakttolk

Vår sammanhållna grundutbildning till kontakttolk ger dig en yrkesutbildning med goda chanser till arbete. Du får ett fritt och varierande jobb där du får vara med i allt från läkarbesök till rättegångar, och kan till stor del välja själv om du vill jobba på plats eller på distans.

Den som får godkänt på hela utbildningen kan bli upptagen i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar – något som idag krävs för anställning hos de flesta större tolkförmedlingar. Den ger också god förberedelse för dig som vill göra Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Då utbildningen ges på halvfart och i huvudsak på distans finns goda möjligheter att kombinera den med arbete under studietiden.

Under detta läsår kör vi nedanstående språk. Nästa kursstart, ht 2021 kan omfatta något fler eller färre.  

  • Arabiska
  • Dari
  • Tigrinja
  • Somaliska

Antagningen för nästa kurs, med start ht 21, öppnar i februari. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så riskerar du inte att missa den!

Omfattning och upplägg

Utbildningen är en halvfartskurs på distans som löper över ett år, med start 27/8 2020 och avslut i juni 2021. Den omfattar:

  • Sex obligatoriska fysiska träffar i Östersund, Jämtland, för lektioner, språkhandledning och prov. Träffarna är 3-4 dagar långa, tors-sön alt fre-sön. Ersättning för resa utgår. Vi ordnar boende, frukost och lunch.
  • Digitala träffar via Skype ca 1 gång i veckan för språkhandledning, oftast kvällstid.
  • Egna studier via vår distansplattform Moodle.


Det betyder att Du som studerande i stor utsträckning väljer var, och på vilka tider Du vill studera.  Utbildningens svårighetsgrad kräver att Du avsätter tid motsvarande 50% studier (dvs 20 timmar/vecka), men det finns alltså en stor flexibilitet för att göra det möjligt att kombinera studierna med t.ex. arbete.

Undervisningen är indelad i två delar, ämnesstudier och språkhandledning.

För att bli en bra tolk måste Du ha goda kunskaper om de situationer Du tolkar i, så att Du förstår sammanhanget kring tolkningen. Därför innehåller utbildningen ämnesstudier (realia) i samhällskunskap, sjukvård, migration och juridik.

Utöver detta tillkommer språkhandledning, där Du tillsammans med en handledare och övriga i din språkgrupp jobbar med terminologi och hjälps åt med att hitta lämpliga översättningar på ord och uttryck mellan svenska och ditt tolkspråk. Ni jobbar även med rollspel för att öva upp tolktekniken.

Kopplat till varje delkurs får Du göra skriftliga ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och vid två delkurser även muntliga tolkningsprov.

För godkänt resultat krävs minst 80% närvaro, samt godkända resultat på de prov som ingår under kurserna. Efter avslutad delkurs med godkänt resultat får du ett kursbevis. När du har kursbevis från alla delkurserna får du ett utbildningsbevis. Du kan då skicka in en ansökan om att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Förkunskapskrav

För att antas till tolkutbildningen krävs mycket goda språkkunskaper i båda språken. Du ska kunna tolka åt två personer som samtalar med varandra oavsett vad de talar om eller hur de väljer att formulera sig.

Du måste även ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna skriva på båda språken.

Formella krav

  • 3-årigt gymnasium (svenskt eller utländskt)
  • Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B)
  • Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Om du har annan utbildning och/eller erfarenhet som motsvarar förkunskapskraven kan vi göra en bedömning av din reella kompetens istället.

Betygskopior ska bifogas ansökan.

Antagning - så här gör du

1.    Ansök till utbildningen:
 Ansökan till utbildningen med start 2021 öppnar i januari. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så missar du det inte!

2.    Skriv förkunskapsprov
När du vi fått in din ansökan kallas du till ett förkunskapsprov. Provet är obligatoriskt och sker på plats på Folkuniversitetet i Östersund.

Förkunskapstestet mäter hur väl du behärskar svenska och tolkspråket i tal och skrift. Bland annat ingår läsförståelse och översättning från svenska till tolkspråket. Dina kunskaper testas också muntligt, i ett rollspel där fokus ligger på språkligt flyt och förmåga att växla mellan språken.

Urvalet till utbildningen sker utifrån resultaten på förkunskapsprovet. Antagningsbesked kommer i början av juli. 

Har du tidigare påbörjat utbildningen och vill komplettera delar av den kan du kontakta oss via mail. Bifoga digitala kopior på dina kursityg från den förra utbildningen. Skicka dem till tolkutbildning@folkuniversitetet.se eller med post till Folkuniversitet Östersund, Akademigatan 1, 83140 Östersund.

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men du bekostar och införskaffar själv den kurslitteratur som behövs. Litteraturlista skickas ut när du blivit antagen.

Vid de fysiska träffarna i Östersund utgår reseersättning med max 1000 kr per kurstillfälle. Folkuniversitetet ordnar med kostnadsfritt boende på vandrarhem, samt frukost och lunch.

Utbildningen är tyvärr ej berättigande till studiemedel (CSN).


Har du frågor?
Kontakta
Eva Andreasson
063-660 55 75
tolkutbildning@folkuniversitetet.se

Tid
20 aug 2020 -13 jun 2021
Studietakt
Distans, halvfart (50%)
Pris
0 kr