Fortbildning för verksamma tolkar

För dig som redan arbetar som tolk erbjuder vi kortare fortbildningskurser. De ger dig utökade verktyg för arbete på specifika områden, som brottsmål, psykiatri och socialtjänst. Det gör dig ännu mer attraktiv för olika uppdragsgivare, och ger också värdefull förberedelse för dig som planerar att genomgå Kammarkollegiets auktorisationsprov och därmed bli auktoriserad tolk.

Tolkutbildning Folkuniversitetet Östersund

Aktuella kurser och föreläsningar under hösten:

Nya kurser publiceras löpande. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så missar du inget!

Har du frågor? Kontakta oss på tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!