Fortbildning för verksamma tolkar

För dig som redan arbetar som tolk erbjuder vi kortare fortbildningskurser. De ger dig utökade verktyg för arbete på specifika områden, som brottmål, psykiatri och socialtjänst. Det gör dig ännu mer attraktiv för olika uppdragsgivare, och ger även värdefull förberedelse för dig som planerar att genomgå Kammarkollegiets auktorisationsprov och därmed bli auktoriserad tolk.

Kurser och föreläsningar under hösten 2022 publiceras inom kort. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så missar du inget.

Har du frågor? Kontakta oss på tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!

 

Kurser under våren 2022:

Introduktionskurs i tolkning (28/3-7/4, helgkurs distans) FULLBOKAD

Introduktionskurs i tolkning (4/4-20/4, helgkurs distans) FULLBOKAD

Sjukvårdstolkning: Allmänmedicin och våra vanligaste folksjukdomar (11-21/4, helgkurs distans FULLBOKAD) 

Svenska i tolkning: uttryck och ordspråk (9-24/4, kurs i Eskilstuna, två helger FULLBOKAD)

Sjukvårdstolkning: Äldrevård, demens och minnesutredningar (9-19/5, helgkurs distans)

Tolkning inom rättsväsende och brottmål (2-17/5, helgkurs online FULLBOKAD)