Privatundervisning i svenska

Här är din möjlighet att förbättra din svenska. Tillsammans med läraren bestämmer du upplägget så du kan uppnå bästa möjliga resultat. Du är i fokus och det är du själv som avgör vilken nivå och kunskap du vill nå.

Privatundervisning i svenska Folkuniversitetet Östersund

Innehåll

Ett effektivt sätt att träna på de områden som just du behöver, för att förbättra dina språkkunskaper oavsett nivå. Innehållet anpassas efter dina förkunskaper och behov. Fokus kommer ligga på konversation och skrift. Du får hjälp inom alla delar så som uttal, ordanvändning, grammatik och skrivregler.

Upplägg

Vid enskild undervisning avgör du själv hur många lektioner du vill ha totalt och hur ofta. Känner du att du vill börja med att bara testa en lektion så går det bra. Hör av dig direkt till läraren.
Pris per klocktimme: 800 kr.
Kurslitteratur/material tillkommer och presenteras av läraren efter språktest och behovsinventering.

Lärare

Läraren har lång erfarenhet av svenskundervisning på hög nivå och anpassar så det passar efter dina behov.

Företagsutbildningar

Om det gäller branschanpassad språkutbildning är du välkommen att kontakta oss för att diskutera möjligheten.

 

Kontakta oss
063-10 60 60
ostersund@folkuniversitetet.se