Föreningar i samarbete

Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen och därför väljer många att samarbeta med oss.

förening i samarbete, kunskap förändrar

Alliance française Östersund

Föreningen främjar intresset för och kunskapen om Frankrike, franska språket, natur och kultur. Föreningen ordnar föredrag på franska av specialister på många olika områden samt någon måltid efteråt.

Brottsofferjouren Jämtland Härjedalen

Brottsofferjouren i Jämtland är en idéell förening som har till uppgift att organisera och lämna kostnadsfritt stöd till brottsoffer. I Jämtland tar årligen mer än 1 300 personer kontakt med jouren för att få råd och stöd, antingen som brottsoffer eller som vittne.

Cirkus Kul & Bus

Östersunds Ungdomscirkus och Cirkusskolan Kul & Bus är en idéell förening med cirkusskola för barn och unga från 3 år och uppåt.

Folkrörelsen mot droger och psykisk ohälsa

Folkrörelsen mot droger i Jämtlands län är ett nätverk bestående av idéella och idéburna organisationer och näringslivet som tillsammans arbetar för att minska användandet av droger samt främja den psykiska hälsan för att skapa ett tryggt och attraktivt län. Nätverket är en självständig del i länets samlade arbete mot droger – Mobilisering mot droger.

Civilsamhällets betydelse lyfts allt oftare fram som en viktig del i det förebyggande arbetet mot droger och psykisk ohälsa. I Jämtlands län finns många föreningar, organisationer, studieförbund och samfund som alla jobbar förebyggande.

Föreningen Tilia

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar och Föreningen Tilia är därmed högst aktuella med sitt stöd 365 dagar om året och finns tillgänglig för hela landet.

Global Organisation of African Women (GOAW)

Organisationen är öppen för kvinnor med afrikanskt ursprung eller civilstånd, från 18 år. Målet med organisationen är att skapa förutsättningar att utveckla den mentala och fysiska förmågan att nå högsta grad av frihet i beslutsfatande samt möjlighet att skapa en god framtid för sig själv, sin familj och samhälle, för afrikanska kvinnor. GOAW anordnar lokalt flertalet aktiviteter dit alla människor är välkomna. 

Humanistiska föreningen i Östersund

Föreningen är ett lokalförbund till Svenska Humanistiska Förbundet vilket har en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv samt humanistiska värden. Föreningen ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter.

MÄN Jämtland Härjedalen

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

Novahuset

Föreningen mot sexuellt våld. Föreningen Novahuset är en fristående ideell förening som arbetar utifrån allas lika värde och människans rätt till sin egen kropp, sina tankar och värderingar. Novahusets vision är ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Dessutom ingår Novahuset i riksorganisationen Unizon som kompletterar verksamheten ytterligare. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

RFSU Jämtland

Lokala föreningen som verkar enligt RFSU:s nationella värderingar: friheten att vara, välja och njuta. RFSU Jämtland är i allra högsta glad folkbildande med syftet att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör sexualitet. Föreningen välkomnar ideella krafter året runt.

Show4all

Show4All är föreningen som dansar, sjunger och showar. Show4all vill skapa glädje och ge alla en chans att få uttrycka sig genom sång och dans oavsett ålder. Under 2 terminer arbetar alla deltagare och ledare mot den årliga dansshowen i maj.

Studentkåren i Östersund

Studentkåren är helt partipolitiskt- och religiöst obunden och försöker alltid att skapa rätt stämning för bästa möjliga studiemiljö, studentliv och studietid. Studentkåren engagerar sig i arbetsmarknadsfrågor, studiesociala och utbildningsfrågor som t.ex. pedagogik i högskolan.

Ventilen

Samtalsgrupp för kvinnor utsatta för sexuella övergrepp, i studiecirkelform. Ett forum för att vrida och vända på tankar och känslor till följd av övergrepp när än de hänt i livet, att höra andra sätta ord på det du kan känna igen dig i. Deltagarna pratar om allt inom denna omänskliga process - högt och lågt - och allt är okej. Gruppen har en intern överenskommelse om att allt som sägs i gruppen stannar i gruppen. Några ord från deltagare:

  • Det är så skönt att äntligen prata till öron som förstår.
  • Det är häftigt att vi kan ha tunga samtal under kvällen men skrattar alltid tillsammans innan vi går hem.
  • Modet denna grupp utstrålar gör att jag själv blir lite starkare.

Vill du prata med cirkelledaren innan du bestämmer dig eller redan bestämt dig för att vara en del av Ventilen? Maila Petra, som lovar att ingen annan får information om att du hört av dig.