Föreningar i samarbete

Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen och därför väljer många att samarbeta med oss.

förening i samarbete, kunskap förändrar

Alliance française Östersund

Föreningen främjar intresset för och kunskapen om Frankrike, franska språket, natur och kultur. Föreningen ordnar föredrag på franska av specialister på många olika områden samt någon måltid efteråt.

Ateljé MoA

Detta är inte en förening, utan det är två eldsjälar som på privat nivå är engagerade i att öppna upp för verksamhet i denna fina ateljé. Där hålls prova på-kvällar, studiecirklar i akryl och målarkurser.

Brottsofferjouren Jämtland Härjedalen

Brottsofferjouren i Jämtland är en idéell förening som har till uppgift att organisera och lämna kostnadsfritt stöd till brottsoffer. I Jämtland tar årligen mer än 1 300 personer kontakt med jouren för att få råd och stöd, antingen som brottsoffer eller som vittne.

Cirkus Kul & Bus

Östersunds Ungdomscirkus och Cirkusskolan Kul & Bus är en idéell förening med cirkusskola för barn och unga från 3 år och uppåt.

Folkrörelsen mot droger och psykisk ohälsa

Folkrörelsen mot droger i Jämtlands län är ett nätverk bestående av idéella och idéburna organisationer och näringslivet som tillsammans arbetar för att minska användandet av droger samt främja den psykiska hälsan för att skapa ett tryggt och attraktivt län. Nätverket är en självständig del i länets samlade arbete mot droger – Mobilisering mot droger.

Civilsamhällets betydelse lyfts allt oftare fram som en viktig del i det förebyggande arbetet mot droger och psykisk ohälsa. I Jämtlands län finns många föreningar, organisationer, studieförbund och samfund som alla jobbar förebyggande.

Föreningen Tilia

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar och Föreningen Tilia är därmed högst aktuella med sitt stöd 365 dagar om året och finns tillgänglig för hela landet.

Global Organisation of African Women (GOAW)

Organisationen är öppen för kvinnor med afrikanskt ursprung eller civilstånd, från 18 år. Målet med organisationen är att skapa förutsättningar att utveckla den mentala och fysiska förmågan att nå högsta grad av frihet i beslutsfatande samt möjlighet att skapa en god framtid för sig själv, sin familj och samhälle, för afrikanska kvinnor. GOAW anordnar lokalt flertalet aktiviteter dit alla människor är välkomna. 

Humanistiska föreningen i Östersund

Föreningen är ett lokalförbund till Svenska Humanistiska Förbundet vilket har en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv samt humanistiska värden. Föreningen ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter.

Hjärnkoll Jämtland

Föreningen som arbetar för lika rättigheter trots psykiska olikheter. Genom föreläsningar, utbildningar i media och seminarier sprider föreningens ambassadörer värdefull kunskap. Det finns ett driv att hitta nya sätt att kommunicera kring ämnet psykisk ohälsa, som fortfarande är lite av tabu.

MÄN Jämtland Härjedalen

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

RFSU Jämtland

Lokala föreningen som verkar enligt RFSU:s nationella värderingar: friheten att vara, välja och njuta. RFSU Jämtland är i allra högsta glad folkbildande med syftet att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör sexualitet. Föreningen välkomnar ideella krafter året runt.

Show4all

Show4All är föreningen som dansar, sjunger och showar. Show4all vill skapa glädje och ge alla en chans att få uttrycka sig genom sång och dans oavsett ålder. Under 2 terminer arbetar alla deltagare och ledare mot den årliga dansshowen i maj.

Studentkåren i Östersund

Studentkåren är helt partipolitiskt- och religiöst obunden och försöker alltid att skapa rätt stämning för bästa möjliga studiemiljö, studentliv och studietid. Studentkåren engagerar sig i arbetsmarknadsfrågor, studiesociala och utbildningsfrågor som t.ex. pedagogik i högskolan.