Information med anledning av covid-19

Folkuniversitetet följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra spridningen av covid-19. Denna text är uppdaterad 2021-08-17.

Information in English

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vi genomför fysiska träffar efter noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall, myndigheters råd och anvisningar och erbjuder många distansalternativ.  

Arbetsmarknadstjänster och utbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen bedrivs, så långt som det är möjligt, via distanslösningar. 

Deltagare i alla våra verksamheter uppmanas att tvätta händerna noggrant och regelbundet, vi säkerställer hög nivå på städning av våra lokaler och anpassar gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra. 

Åtgärderna för att begränsa smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet beroende på vilka lokala restriktioner som utfärdas av myndigheterna. Vi kommunicerar eventuella åtgärder direkt med våra deltagare och elever via sedvanliga kanaler som t ex e-post.

Om du vill komma i kontakt med oss så hänvisar vi till ditt närmaste kontor.

Folkuniversitetet följer utvecklingen av coronaepidemin noga och är beredda att ta ytterligare steg om situationen förändras. Till personal och deltagare: Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Myndigheternas information

Information om covid-19, riskområden och spridning finns på krisinformation.se.

Info om Coronavirus. Labb.