Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Folkuniversitetet följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Denna text är uppdaterad 2020-05-14.

Information in English

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Myndigheterna har rekommenderat yrkeshögskolor, folkhögskolor, vuxenutbildning och gymnasier att övergå till distansstudier. All sådan verksamhet som Folkuniversitetet bedriver bedrivs nu på distans.

När det gäller vår folkbildningsverksamhet så finns i dagsläget inga rekommendationer från myndigheterna, men vår ambition är att allt som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Vi genomför fysiska träffar endast efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Arbetsmarknadstjänster och utbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen bedrivs, så långt som det är möjligt, via distanslösningar.

Vi kommunicerar eventuella åtgärder direkt med våra deltagare och elever via sedvanliga kanaler som t ex e-post.

Om du vill komma i kontakt med oss så hänvisar vi till ditt närmaste kontor.

Folkuniversitetet följer utvecklingen av coronaepidemin noga och är beredda att ta ytterligare steg om situationen förändras. Till personal och deltagare: Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Myndigheternas information

Information om coronaviruset, riskområden och spridning finns på krisinformation.se.

Info om Coronavirus. Labb.