GameLearn

Gamelearn-projektet

Första artikeln

Introduktion

GA.M.EL.EARN (Spelmotivation upphöjer förskaffad kunskap) skapades med syftet att tillgodose behoven gällande kvaliteten på inlärningen som uppstod under Covid-19-pandemin. Den digitala komponenten i vår utbildning har blivit fundamental och tanken med projektet är att integrera teknologierna som redan står till lärarnas förfogande med den nyskapande metodologin för spelbaserad inlärning.

 

Varaktighet och partnerskap

 

Projektet startade i juni 2021 och kommer att avslutas i februari 2023 med deltagandet av 9 partners från olika europeiska länder. Partnerskapet utgörs av:

 

  • Ilmiolavoro srl (projektsamordnare ) – Italien
  • Ingenious Knowledge GmbH – Tyskland
  • Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet – Sverige
  • Magale Salestarrak (Spanien)
  • Werkstatt-Berufskolleg Unna (Tyskland)
  • Liceo Statale Saffo (Italien)
  • The Upper-Secondary School of Electrical and Computer Engineering and Technical Gymnasium Ljubljana (Slovenien)
  • Liceul Teoretic,Ion Ghica"-Racari (Rumänien)
  • IP-International GmbH (Tyskland)

 

Partnerskapet konstruerades på det här sättet för att balansera organisationers närvaro med lång erfarenhet gällande nyskapande och skolor så att de skulle kunna delta i den omedelbara testningen av de skapade produkterna.

 

Immateriella resultat

 

Arbetet är uppdelat i två mikrofaser som anknyter till realiseringen och implementeringen av de två intellektuella produkterna som har planerats av projektet.

 

Det första intellektuella resultatet, ”Digital spelbaserad undervisning”, är en MOOC (storskalig, öppen och digital kurs) utformad för lärare för att de ska lära sig teorin bakom spelbaserad inlärning och hur de ska tillämpa den i sin egen undervisning.

 

Det andra intellektuella resultatet, ”Digital spelbaserad läroplan”, är en läroplan som riktar sig till elever för de inlärningsområden med otillfredsställande resultat i OECD:s PISA-undersökning: vetenskap, matematik, modersmål och främmande språk. Läroplanen är också försedd med vissa praktiska verktyg som vägleder lärare i dess implementering.

 

 

Transnationellt möte

På grund av pandemin hölls det inledande mötet digitalt, medan ett fysiskt möte anordnades i Abruzzo den 1 oktober, där partners gavs möjligheten att lära känna varandra och påbörja det praktiska arbetet med implementeringen av IO1. Under mötet diskuterade partnerna ämnena som ska omfattas och innehållets struktur, och deltagarna deltog på ett seminarium för att utreda hur de kan engagera framtida användare av MOOC.

Spridning

 

Nyheter om projektet och resultat kommer att publiceras på projekthemsidan, som finns tillgänglig via den här länken: https://www.gamelearnproject.eu/partners.

 

ANNOUNCEMENT

Folkuniversitetet's international cooperation department is currently looking for a translator to assist in one of the activities of its project: "GameLearn". The project is supposed to develop teachers' competences to use game-based learning methods in their teaching methods.

Thus, the document to be translated is a Massive Open Online Course (MOOC) explaining the importance, use and design on game-based learning teaching methods. It is an 85 page English document that needs to be translated into Swedish.

If you think you might be able to take this translation task in charge, please feel free to send an email to: esraa.salim@folkuniversitetet.se where you can put your CV, your rate as well as the average estimated time to finalize the translation.

Deadline for applying: 3rd of October 2022