dTour

Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality

 

The project is seeking to train and certify professionals in Tourism & Hospitality with up-to-date digital skills, namely the dTour advisers, in order to boost SMEs’ performance in Tourism and Hospitality. The advisers could be people that have been already working in the Tourism and Hospitality sector and would like to enhance their skills and employment opportunities. They could also be owners and operators of SMEs that understand the need for digitalisation and would like to bring their own business to the new digital era, business consultants that already work or are interested in cooperating with SMEs in the sector etc. For more information regarding this project, please visit https://dtour.projectlibrary.eu/en/.

 

Projektet syftar till att utbilda och certifiera yrkesverksamma inom turism och besöksnäring med aktuell digital kompetens, nämligen dTour-rådgivarna, för att öka de små och medelstora företagens resultat inom turism och besöksnäring.

Rådgivarna kan vara personer som redan har arbetat inom turism- och besöksnäringen och som vill förbättra sin kompetens och sina anställningsmöjligheter. De kan också vara ägare och operatörer av små och medelstora företag som förstår behovet av digitalisering och vill föra in sin egen verksamhet i den nya digitala eran, företagskonsulter som redan arbetar eller är intresserade av att samarbeta med små och medelstora företag inom sektorn osv. För mer information angående projektet, vänligen gå till https://dtour.projectlibrary.eu/sv/.