Etableringskurs

Arbetsmarknadsutbildning Borås

Braheskolan anordnar i samarbete med Folkuniversitetet i Västra Götaland etableringskurs för dig som är nyanländ och omfattas av etableringsuppdraget.

Etableringskurs i Borås

På Etableringskurs är du som enskild individ viktig. Innehåll, arbetssätt och metoder anpassas efter dig som deltagare. Vi tar hänsyn till din bakgrund, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter, dina behov och förutsättningar. Du kan själv också vara med och påverka utbildningens innehåll. Det finns tid att samtala och byta erfarenheter med andra kursdeltagare och arbetstempot är lugnt.

Vad är målet med utbildningen?

Målet är att du ska lära dig mer svenska och höja din nivå i svenska språket, träna på vardagssvenska samt att det ska bli lättare att få jobb eller studera vidare. Etableringskursen är ett komplement till dina andra utbildningar som t.ex. sfi. Det betyder att du schemaläggs hos oss den tid du inte läser någon annan utbildning.

Vad händer när du börjar utbildningen?

Vi har starter varje måndag. Våra lokaler finns i Nol och Borås. Bor du långt ifrån våra lokaler kommer en lärare att bestämma en träff på en plats närmare dig. Det är Ahmed, Ammar eller Sadek som kommer att kontakta dig för att boka in ett första möte. Klicka på länken ”Vi som arbetar på etableringskurs för att få deras kontaktuppgifter. Under starten kommer du att få instruktioner på hur du deltar på våra lektioner, hur du arbetar i vår digitala läroplattform och vilken klass samt lärare du ska tillhöra. Dyker tekniska problem upp längre fram kommer vi att hjälpa dig så att du kan fortsätta ta del i kursen.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen pågår under sex månader. 

Övergripande kursinnehåll

 • Studier i det svenska språket
 • Studie- och yrkesförberedelser
 • Arbetsförberedande insatser

Målsättningar

 • Höja din språkliga nivå
 • Söka en utbildning
 • Förberedelser inför att hitta ett arbete
 • Förenkla etableringsprocess och integration i samhället

Vi hjälper även individuellt med följande (efter överenskommelse med arbetsförmedlaren)

 • Svenskstudier på grundläggande eller avancerad nivå
 • Betygsprövning i sfi och sas (om du inte läser detta hos någon annan)
 • Yrkessvenska
 • Alfabetisering
 • Praktik
 • Fullföljande av fastställd planering från Arbetsförmedlingen
 • Yrkesvalidering
 • Digitaliseringsinsatser och digitala verktyg på jobbet
 • Bank-ID
 • Blanketter och rapportering till Arbetsförmedlingen

Intyg

När du är klar med utbildningen får du ett intyg som visar vad du lärt dig. Intyget kan du till exempel använda när du fortsättar att utbilda dig i svenska.

Anmäl dig till Etableringskursen

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av Etableringskursen. Det är din handlägare som anvisar dig och tar beslut.

Etableringsersättning

Du har rätt till etableringsersättning under utbildningsperioden. Din handläggare kan ge dig mer information om dina möjligheter till stöd och ersättning.

Försäkring

Du är försäkrad genom Arbetsförmedlingen under utbildningsperioden. Arbetsförmedlingen kan svara på dina försäkringsfrågor.

Utbildningskrav

Utbildningen kräver att du är inskriven i etableringen första kursdagen. Vi söker dig som vill stärka dina möjligheter till vidare studier och/eller närma dig arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter målgruppens behov och dina planer.

Vill du veta mer om Etableringskursen?

Prata med din arbetsförmedlare eller kontakta oss:

Patrik Hester
0510-78 40 84

Besöksadress: Alingsåsvägen 6, Borås (visa på karta)

Ladda ner produktblad (pdf)