När Arbetsförmedlingen vill starta en Etableringskurs

Etableringskurs vänder sig till alla målgrupper inom Etableringsprogrammet och omfattas av utbildningsplikten. Vi berättar gärna om hur ni startar Etableringskurs på er ort!

Mid adult woman, sitting at desk, smiling

Etableringskursen anordnas av Brahe folkhögskola. Arbetsförmedlingen kan före start delta i en gemensam workshop med handledarna i kursen för att påverka utformningen av innehåll och upplägg.

Finansiering och anvisningar

Etableringskursen finansieras av Folkbildningsrådet. Deltagare som anvisas till kursen erhåller etableringsersättning. Etableringskurs är en central överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Kursen startar efter beslut från Arbetsförmedlingen och det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som ska delta. Arbetsförmedlingen genomför en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för deltagarens etableringsplan inom ramen för etableringsprogrammet. Kursen ingår som en insats i den enskilde deltagarens etableringsplan eller inom ramen för etableringsprogrammet.

Före start

Före kursstarten erbjuder vi Arbetsförmedlingen följande för att säkerställa en så bra leverans som möjligt:

 • Workshop för att bestämma inriktning, kursplan och slutmål.
 • Informationsmöte med deltagare.

För att starta

Etableringskurs är en central överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Frågor vi gärna vill ha svar på för att gå vidare i planeringen är:

 • På vilken eller vilka orter ska vi starta?
 • Antal platser i respektiva grupp?
 • Vilken eller vilka målgrupper inom etableringen?
 • Gruppstart eller successiv antagning?
 • När ska kursen starta?

Vilken nytta har arbetsförmedlarna av Etableringskursen?

Vid kursstart kartlägger lärarna resultat och mål som deltagarna bör uppnå. De mätbara effekterna redovisas i slutet av utbildningen. Exempel kan vara:

 • Sökt en utbildning
 • Fått praktik
 • Höjt den språkliga nivån
 • Fått kompetenser som behövs för anställning
 • Ansökningshandlingar
 • Kommit längre i sin planering hos Arbetsförmedlingen

Vill du veta mer om Etableringskursen?

Patrik Hester
0510-78 40 84