Etableringskurs

Arbetsmarknadsutbildning Borås

Braheskolan anordnar i samarbete med Folkuniversitetet i Borås etableringskurs för dig som är nyanländ och omfattas av etableringsuppdraget.

Etableringskurs i Borås

Målet med Etableringskursen

På Etableringskurs är du som enskild individ viktig. Innehåll, arbetssätt och metoder anpassas efter dig som deltagare. Vi tar hänsyn till din bakgrund, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter, dina behov och förutsättningar. Du kan själv också vara med och påverka utbildningens innehåll. Det finns tid att samtala och byta erfarenheter med andra kursdeltagare och arbetstempot är lugnt.

Utbildningens innehåll

  • Svenska språket på en avancerad nivå
  • Yrkesvägledning
  • Studieorientering
  • Arbetsförberande insatser
  • Praktik

Intyg

När du är klar med utbildningen får du ett intyg som visar vad du lärt dig. Intyget kan du till exempel använda när du fortsättar att utbilda dig i svenska.

Anmäl dig till Etableringskursen

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av Etableringskursen. Det är din handlägare som anvisar dig och tar beslut.

Etableringsersättning

Du har rätt till etableringsersättning under utbildningsperioden. Din handläggare kan ge dig mer information om dina möjligheter till stöd och ersättning.

Försäkring

Du är försäkrad genom Arbetsförmedlingen under utbildningsperioden. Arbetsförmedlingen kan svara på dina försäkringsfrågor.

Utbildningskrav

Utbildningen kräver att du är inskriven i etableringen första kursdagen. Vi söker dig som vill stärka dina möjligheter till vidare studier och/eller närma dig arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter målgruppens behov och dina planer.

Vill du veta mer om Etableringskursen?

Prata med din arbetsförmedlare eller kontakta oss:

Patrik Hester
0510-78 40 84

Besöksadress: Alingsåsvägen 6, Borås (visa på karta)

Ladda ner produktblad (pdf)