Sök Meny
Vad är en studiecirkel?

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något nytt tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas. Nedan hittar ni reglerna för studiecirklar.

Studiecirkel

Det vanligaste är att den verksamhet ni har får rum inom ramen för en studiecirkel, då är det följande regler som ska följas.

Hur många deltagare?

Hur många deltagare får en studiecirkel ha?

 • En studiecirkel kräver minst 3 deltagare inkl cirkelledaren vid varje sammankomst.
 • Studiecirkeln får ha max 20 deltagare inkl cirkelledaren.

Hur mycket kan vi träffas?

Hur mycket kan vi träffas?

 • Du får vara med i olika studiecirklar max 20 studietimmar i veckan. En studietimme motsvarar 45 minuter.
 • Ni får träffas max 3 sammankomster om 4 studietimmar per vecka.
 • Minimikravet för en studiecirkel är 9 studietimmar fördelade på minst 3 sammankomster.
 • En studiecirkel får löpa under max 480 studietimmar per år.
 • Barn under 13 år får inte delta i studiecirkeln.

Annan folkbildningsverksamhet

Ibland ryms inte all verksamhet inom ramen för en studiecirkel, då kan du starta det vi kallar annan folkbildningsverksamhet.

Annan folkbildning

Annan folkbildningsverksamhet är lämplig i följande fall

 • Ni är fler än 20 i gruppen.
 • Ni träffas mer än 4 studietimmar per tillfälle.
 • Ni träffas mer än 20 studietimmar i veckan.
 • Ni vill ha barn under 13 med i er verksamhet.

Vad gäller deltagare, ledare och studiematerial gäller samma kvalitetssäkring som för studiecirkeln. När ni startar annan folkbildningsverksamhet följer ni beskrivningen för hur man startar en studiecirkel.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila