Utbildningen

Oavsett om du länge närt en dröm om att få arbeta inom musikinstrumentområdet eller om du nyligen blivit intresserad så ligger grunderna för yrket i musikalitet, hantverksskicklighet och en strävan att nå högsta möjliga kvalitet. Utbildningen Gitarrbyggare är en treårig kostnadsfri utbildning som vänder sig till dig som vill skaffa dig en gedigen yrkesutbildning till gitarrbyggare.

Inköpta till YH-webben vt2018

Lämna intresseanmälan

Här bygger vi vidare på det kulturarv som finns inom musikinstrumentområdet och vilar på gamla gedigna hantverkstraditioner som blandas med dagens moderna teknik. Möjlighet att avlägga gesällprov under det sista året.

Grundläggande hantverkstekniker
(år 1)

Utbildningen vilar på ett gediget hantverkskunnande. Under det första året får du därför undervisning i verktygsvård, maskinbearbetning av trä och grundläggande hantverkstekniker.

Fördjupning i tillverkningstekniker, restaurering och underhåll
(år 2)

Under det andra året fördjupas teknikkunnandet och genom praktiska tillämpningar förfinas hantverkskunskaperna. Du får dessutom läsa kurser i bland annat musikhistoria.

Praktik och examensarbete (år 3)

Det tredje året leder fram till ett examensarbete. Genom en praktikkurs (LIA) om 23 veckor har du möjlighet att välja det område som du är mest intresserad att arbeta inom.

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig

Kostnader och finansiering

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. 

Datum för nästa start

Utbildningen startar i augusti 2023.

Till ansökan