Utbildningen

Oavsett om du länge närt en dröm om att få arbeta inom musikinstrumentområdet eller om du nyligen blivit intresserad så ligger grunderna för yrket i musikalitet, hantverksskicklighet och en strävan att nå högsta möjliga kvalitet. Utbildningen Gitarrbyggare är en treårig kostnadsfri utbildning som vänder sig till dig som vill skaffa dig en gedigen yrkesutbildning till gitarrbyggare.

Kvinnlig gitarrbyggare skrattar med en kaffekopp i handen.

Här bygger vi vidare på det kulturarv som finns inom musikinstrumentområdet och vilar på gamla gedigna hantverkstraditioner som blandas med dagens moderna teknik. Möjlighet att avlägga gesällprov under det sista året.

Grundläggande hantverkstekniker
(år 1)

Utbildningen vilar på ett gediget hantverkskunnande. Under det första året får du därför undervisning i verktygsvård, maskinbearbetning av trä och grundläggande hantverkstekniker.

Fördjupning i tillverkningstekniker, restaurering och underhåll
(år 2)

Under det andra året fördjupas teknikkunnandet och genom praktiska tillämpningar förfinas hantverkskunskaperna. Du får dessutom läsa kurser i bland annat musikhistoria.

Praktik och examensarbete (år 3)

Det tredje året leder fram till ett examensarbete. Genom en praktikkurs (LIA) om 23 veckor har du möjlighet att välja det område som du är mest intresserad att arbeta inom.

Undervisningsspråk

Utbildningens huvudspråk är svenska vilket innebär att formell dokumentation, systemspråk osv är på svenska.

Om studerandegruppen har internationella studenter bedrivs undervisningen på engelska. I annat fall bedrivs även undervisningen på svenska.

Kostnader och finansiering

Utbildningen i sig är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Om du vill behålla de gitarrer du bygger under utbildningen tillkommer materialkostnader. Många väljer att införskaffa material själva, men det kan också tillhandahållas av skolan.

Skolan tillhandahåller de verktyg som krävs för att klara utbildningen. Även här väljer många studenter att själva komplettera med egna verktyg även om det inte är ett krav.

Säkerhetsutrustning av personlig karaktär, t.ex. skyddsmask med partikelfilter, anskaffas av den studerande själv.

I slutet av utbildningen finns möjlighet att göra gesällprov. Detta bekostas i så fall av den studerande själv.

Datum för nästa start

Nästa utbildningsomgång startar i mitten av augusti 2024.