FAQ

Vanliga frågor om yrkeshögskoleutbildningen Gitarrbyggare.

Vad har ni för behörighetskrav?
För att vara behörig till utbildningen behöver du ha både grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola och särskild behörighet (deltagande vid provdag). Alla som uppfyller grundläggande behörighet får inbjudan till provdag. Läs mer om behörighetskraven här.

Jag har inte den behörighet som krävs dokumenterad men jag har motsvarande kunskaper, vad kan jag göra då?
Om du till exempel saknar betyg eller andra efterfrågade bevis på förkunskaper som krävs för att söka till utbildningen så går det bra att söka med så kallad reell kompetens. Det innebär att du behöver påvisa att du trots att du saknar formella betyg på dina kunskaper ändå besitter kunskaperna. Du gör detta genom att klicka på knappen "Åberopa reell kompetens" under Behörighetsfliken på ansökningssidan i yh-antagning.se. Där fyller du kort i vad och varför du önskar åberopa reell kompetens. Du måste också bifoga en så kallad kompetenskartläggning där du listar dina kunskaper, färdigheter och kompetenser som är kopplade till de förkunskapskrav som du saknar dokumentation för – och ska också bifoga handlingar som styrker det du listar i kompetenskartläggningen. Bedömningen av reell kompetens kan ta tid och du bör därför lämna in dina dokument rörande reell kompetens i god tid (innan sista ansökningsdag).

Vilket språk bedrivs utbildningen på?
Formellt bedrivs utbildningen på svenska. Det innebär att en del formella dokument endast finns på svenska. Även våra system för antagning och utbildningsadministration är på svenska. Om studerandegruppen endast består av svensktalande personer bedrivs undervisningen på svenska även om enstaka moment och facktermer på engelska kan förekomma. Om studerandegruppen har internationella studeranden bedrivs undervisningen på engelska, löpande information ges på engelska osv.

Vilka kostnader ska jag räkna med?
Utbildningen i sig är avgiftsfri och studiemedelsberättigande. Om du vill behålla de gitarrer du bygger så behöver du också själv bekosta materialinköp. Skyddsutrustning av personlig karaktär, t.ex. skyddsmask, slipade skyddsglasögon och dylikt bekostas av den studerande själv medan exempelvis hörselskydd och oslipade skyddsglasögon tillhandahålls av skolan. Förkläden/arbetskläder är inte obligatoriskt och bekostas av den studerande själv ifall det önskas. Verktyg tillhandahålls av skolan, men många studerande väljer att skaffa egna verktyg. Om du önskar avlägga gesällprov vid slutet av utbildningen bekostas det av den studerande själv. Andra kostnader som tillkommer är exempelvis utskrift av ritningar, enstaka studiebesök, studielitteratur och andra mindre utgifter.

Hur ser utbildningens upplägg ut?
Utbildningen går på heltid och som studerande förväntas du vara på plats ca 08:30-16:30 (kan variera) alla vardagar. Utbildningen varvar genomgångar i grupp med eget arbete och individuell handledning. Klassen har tillgång till lärare i snitt 15 timmar per vecka, vilket innebär att övrig tid består av arbete mot uppsatta deadlines under eget ansvar. Några kurser är av mer teoretisk karaktär medan andra är mer praktiskt inriktade.

Behöver jag ha egna verktyg?
Skolan tillhandahåller alla verktyg som behövs för att man ska kunna klara utbildningen. Många väljer dock att skaffa egna verktyg som ett komplement under utbildningstiden och för att kunna ha efter avslutad utbildning. De som antas till utbildningen kan få rekommendationer kring verktyg, men det är alltså inte obligatoriskt att införskaffa.

Får jag behålla de gitarrer jag bygger under utbildningen?
Om du själv bekostar materialet får du också behålla den färdigbyggda gitarren. Skolan kan tillhandahålla material, men behåller i så fall gitarren som du har byggt.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd – vad gäller?
Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd i dina studier inom yrkeshögskolan, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd här.

Tillhandahåller skolan boende?
Nej, man kan inte få boende genom skolan. 

Kontakta oss
Kontakta oss på skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00 om du har ytterligare frågor om utbildningen.