Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Gitarrbyggare.

Grundläggande behörighet

För att kunna söka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Observera att vi ber dig som har icke-nordiska gymnasiebetyg att ansöka om ett utlåtande från UHR - Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. Läs mer om utlåtande från UHR här. Om du har handlingar på andra språk än svenska och engelska ska de översättas av en auktoriserad översättare.

Om du inte uppfyller behörighetskraven

Om du inte uppfyller behörighetskraven eller inte kan styrka dem med dokumentation kan du åberopa reell kompetens. Det innebär att du försöker bevisa att du har kunskaper som motsvarar de behörighetskrav som ställs. Du kan ha skaffat dem genom arbetslivserfarenhet eller på något annat sätt. Om du åberopar reell kompetens ska du alltid fylla i och skicka med en kompetenskartläggning med bilagor som styrker din ansökan. Underlaget kan till exempel bestå av arbetsbetyg, kurser eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag, arbetsprover m.m. Formulär för kompetenskartläggning hittar du här.

Om din kompetenskartläggning bedöms motsvara behörighetskraven går du vidare till nästa steg i antagningsprocessen.

Om behörighetskraven inte uppfylls och din kompetenskartläggning inte bedöms motsvara behörighetskraven kan den så kallade 20-procentsregeln användas för att förklara sökande behöriga mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Maximalt 20 procent av de sökande kan antas till utbildningen på detta sätt.

Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens eller efter tillämpning av 20-procentsregeln går vidare till nästa steg i antagningsprocessen.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan krävs att man har medverkat vid särskilt prov. Alla som uppfyller den grundläggande behörigheten får inbjudan till särskilt prov, som består av ett praktiskt arbetsprov och en intervju vilka genomförs på skolan i början av maj. Medverkan på provdagen är alltså obligatoriskt för att kunna bli antagen till utbildningen.

Kontakta oss

skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00