Ansökan

Vad kul att du är intresserad av YH-utbildningen till Gitarrbyggare! Varmt välkommen att göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när det är dags att söka till nästa utbildningsomgång.

Bild från Musikinstrumentakademiens verkstad.

Lämna intresseanmälan


Särskilda förkunskaper

Endast grundläggande behörighet krävs.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov

Särskilt prov ingår i urvalsprocessen i form av ett praktiskt arbetsprov och en intervju som genomförs på skolan i början av maj.

Reell kompetens

Om sökande saknar formella meriter, motsvarande behörighetskraven i 3 kap. 1 § 1-3 punkterna samt eventuellt 2-3 §§, påbörjas en utredning avseende reell kompetens. Vid behov begärs kompletterande underlag in från den sökande. Underlaget kan till exempel bestå av arbetsbetyg, kurser eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover. Om underlagen inte fullt ut styrker behörigheten kan en kompetenskartläggning utföras i dialog med den sökande. Kartläggningen används sedan i bedömningen mot de uppställda behörighetskraven och vid behov kan bedömningen kompletteras med ett prov eller liknande för att styrka den sökandes kompetens. Den sökande kan sedan förklaras behörig enligt 3 kap. 1 § punkt 4 samt eventuellt 2- 3 §§ om behörighetskraven uppfylls.

Om behörighetskraven inte uppfylls och om 3 kap. 4 § (den så kallade 20 %-regeln) används för att förklara sökande behöriga, kan behörigheten bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens enligt 3 kap. 1 § punkt 4 samt eventuellt 2-4 §§ går vidare till urval om antalet behöriga överstiger platserna i utbildningen.

Terminstider 2024-25

Höstterminen 2024: 2024-08-19 - 2024-12-20 (v.34-51)
Vårterminen 2025: 2025-01-07 - 2025-06-05 (v.2-23)

Kontakta oss

skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00