Månadens gitarrprofil

Musikinstrumentakademien har sedan starten 2012 etablerat goda kontakter med såväl gitarrbyggare som personer verksamma inom närliggande nischer. Med vår intervjuserie Månadens gitarrprofil vill vi öppna dörrarna för allmänheten att få en glimt av annorlunda men spännande yrkesliv. Det rör sig om yrkesliv många tar för givet men som få vet existerar. Intervjuerna är gjorda med yrkesverksamma nationellt såväl som internationellt, och kommer att publiceras löpande.