Fågelkurs 2

Oljemålning

Körsång

Engelska B2/C1

Litteratur 3 jämna v. 7 ggr

Litteratur 1 udda v. 8 ggr

Fågelkurs 1

Akvarell

Internationella låneord, fort.

Spanska Termin 17 B2 (distans)