Angående föreläsning i Sollefteå

Kommentar till klimatföreläsning i Sollefteå.

Kommentar till rapportering om klimatföreläsning i Sollefteå

Den 28 april 2023 publicerades en artikel i Kvartal om en föreläsning den 28 september 2022 i Missionskyrkan i Sollefteå. Föreläsningen "Vad händer med klimatet?” hölls av professor emeritus Lennart Bengtsson enligt överenskommelse mellan honom och Senioruniversitetet i Sollefteå. Inträdet var 50 kr.

I Kvartals artikel nämns en utebliven ersättning. Lennart Bengtsson har fått betalt för föreläsningen, enligt överenskommelse. Den uteblivna ersättningen avser ekonomiskt stöd till Senioruniversitetet i Sollefteå. I det här fallet följde de inte de interna rutinerna som krävs för att få ekonomiskt stöd från Folkuniversitetet för en föreläsning. En sådan rutin är att vi normalt inte beviljar ansökningar i efterhand.

Folkuniversitetet samarbetar ofta med föreningar i arrangemang av forskarföreläsningar. Föreningarna kan söka särskilda medel till föreläsararvode. I ljuset av föreläsningen i Sollefteå har vi tittat närmare på våra rutiner för ekonomiskt stöd i samband med föreläsningar och kan konstatera att det varierar mellan olika orter. Vi kommer därför se över rutinerna för att skapa större tydlighet framöver.

Folkuniversitetet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som växte fram ur universitetsvärlden under 1930- och 1940-talen. Ett av våra uppdrag är att göra forskning tillgänglig för allmänheten. Vi bidrar till att sprida forskningsinformation och främja en diskussion och ett lärande baserad på kunskap och olika perspektiv, i egen regi eller tillsammans med föreningar. Under 2022 anordnade Folkuniversitetet 480 forskningsföreläsningar för drygt 30 000 deltagare i 47 kommuner. 

Folkuniversitetet gör inga egna bedömningar av forskningens innehåll eller av enskilda forskares slutsatser. Påståendet att detta skulle vara orsaken till det inträffade i Sollefteå är inte korrekt.

Kontaktperson:
Gunnar Danielsson, generalsekreterare
gunnar.danielsson@folkuniversitetet.se