Region Norr

Folkuniversitetet Region Norr bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 26 kommuner i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet".

Region Norr. Grupp i trapphus.

Stiftelsens styrelse 2020

Heidi Hansson, ordförande och representant för Umeå universitet
Lars Nordlander, vice ordförande och representant för Folkuniversitetsföreningen
Ellen Grönlund, representant för Umeå studentkår
Anders Hanberger, representant för Umeå universitet
Alexander Haraldh, representant för Umeå studentkår
Anna Larsson, representant för Umeå studentkår
Lars Lövgren, representant för Umeå universitet

Erik Arvidsson, ersättare Umeå studentkår
Torkel Molin, ersättare Umeå universitet

Adjungerad från Mittuniversitetet
Anna-Lena Perdahl

Adjungerade personalrepresentanter
Staffan Ålander
Anneli Thors

Revisorer
Patric Birgersson (auktoriserad revisor)
Sune Carlsson
Gunnel Gustafsson

 

Umeå, huvudkontor