ISO 9001: Certifierad verksamhet

Folkuniversitetet Norr är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. Det innebär att vi arbetar på ett strukturerat sätt där våra kunders önskemål alltid står i centrum.

ISO logotyp Folkuniversitetet

Vår verksamhet kännetecknas av:

  • utbildningar på rätt nivå
  • utbildningar som utgår från individens behov
  • kompetenta lärare och cirkelledare
  • stimulerande undervisningsmiljö
  • effektiv användning av de ekonomiska resurserna
  • uppföljning och utvärdering

Folkuniversitetets gemensamma kvalitetspolicy