Företagsutbildningar

Investera i kunskap och öka ditt företags lönsamhet.

Företagsutbildning hos Folkuniversitetet

Folkuniversitetet erbjuder utbildningar med fokus på en hållbar framtid. Våra utbildningar har stort fokus på att skapa engagemang och bidrar till ett inkluderande och jämställt klimat. Så får vi både företag/organisationer och människor att växa!

Folkuniversitetet är en av Sveriges största utbildningsanordnare och genomför personalutbildningar för företag, organisationer och myndigheter. Med oss får ni en utvecklingspartner som arbetar tillsammans med er för att nå era mål.
Kompetensutveckling måste utgå från era behov och syfta till att stärka den enskildes möjligheter. Samtidigt måste utbildningen tillgodose behovet av utveckling för just er verksamhet. Detta kan vi på Folkuniversitetet hjälpa till med.

Möjligheterna för ett utbildningsupplägg är många
• Utbildning internt eller externt på arbetsplatsen
• Intensivutbildning, workshop, seminarier eller längre utbildningar
• Enskild- eller gruppundervisning
• Dag- eller kvällstid
• Inom länet eller utanför gränserna

Vårt mål är att ni ska få användbara kunskaper. Kunskaper som ger er verktyg att skapa utveckling och förändring.

Utbildningsprocessen

Kontakta oss och berätta om ert behov av kompetensutveckling!