Region Mitt

Folkuniversitetet Region Mitt bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 40 kommuner i Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet".

En man och kvinna, Folkuniversitetet Region Mitt

Stiftelsens styrelse

Ledamöter utsedda av Uppsalas universitet

 • Lars Bohlin (ordförande)
 • Kerstin Rydbeck
 • Folke Tersman
 • Elisabeth Larsson
 • Karin Apelgren

Ledamot utsedd av Folkuniversitetsföreningen

 • Torleif Härd
 • Göran Kåver (suppleant)

Ledamöter utsedda av Uppsala universitets Studentkår

 • Sebastian Holmberg
 • Isabella Husic
 • Gabriel Michélsen
 • Brendan Rajakumar
 • Anton Sanchez Sulejmani

Verkställande ledamot

 • Josef Åhman

Personalrepresentanter

 • Helena Spännar
 • Torun Schmitz

Revisorer

 • Tobias Albing (auktoriserad revisor)
 • Margareta Uvhagen Antoni
 • Peder Hård av Segerstad

Stiftelsens kontor och gymnasieskolor