Test i svenska

Folkuniversitetets Swedextest är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk och erbjuds på ett stort antal orter och i flera länder.

Svenska C1-test. Kvinna med glasögon på grusväg på landet.

Swedex är till för alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS).

I Sverige finns Swedex i två olika versioner: A2B1-test och B2C1-test. Utanför Sverige finns Swedex i tre olika versioner: A2, B1 och B2. Beroende på poängresultat och bedömning kan man erhålla ett Swedexcertifikat på A1- upp till C1-nivå. Testet kan göras oberoende av hur man har lärt sig svenska.

Ett C1-resultat godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.

Testa nivån på din svenska

Läs mer om testformat och modelltest i Sverige

Swedextesttillfällen i Sverige

FAQ för Swedextest i Sverige

Swedextest utanför Sverige