Test i svenska C1

Ta ett test i svenska på C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Språkprovet godtas bland annat av Socialstyrelsen.

Svenska C1-test. Kvinna med glasögon på grusväg på landet.

Testet lämpar sig bra för dig som behöver ett intyg som visar till exempel en arbetsgivare att du har mycket goda kunskaper i svenska. Språkprovet godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.

Gör gärna vårt språktest (inplaceringstest) för att kontrollera att nivån på dina svenskkunskaper ligger på nivå C1.

C1-testet innehåller följande delmoment:

  • Hörförståelse
  • Läsförståelse
  • Skriftlig uppgift
  • Muntlig kommunikation

Den beräknade tiden för ett test är max 7 timmar (inklusive pauser). Läs mer om testformatet.

OBS! Vid godkänt resultat utfärdas ett valideringsintyg, inte ett betyg.

Svenska C1-test, testtilfällen

FAQ Svenska C1-test