Grundutbildning till kontakttolk, distans

Plats Distans

Läs till tolk. Folkuniversitetet utbildar tolkar i ukrainska, arabiska, somaliska, dari samt sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska.

Ansök här
Deltagare

Varför läsa till tolk?

Om du är duktig på språk, gillar att arbeta med människor och dessutom är intresserad av samhällsfrågor och etik kan tolkyrket vara något för dig. Idag finns stora behov av tolkar i många delar av samhället. Du får ett spännande och varierat jobb där du verkligen gör skillnad, och har goda möjligheter till arbete. Du kan till stor del välja själv om du vill jobba på plats eller på distans.

Som kontakttolk möter du människor i situationer där det är avgörande att bli förstådd, i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer på till exempel sjukhus, socialkontor, flyktinganläggning, polis eller i domstol.

Tolkyrket kräver mycket goda språkkunskaper, kunskap om de områden du tolkar inom, en god moralisk kompass och förmåga att möta människor i svåra situationer. Det är ett komplext och utmanande yrke med goda karriärmöjligheter för den som satsar.

Utbildningen

Grundutbildning till kontakttolk ger dig på kort tid en kvalificerad yrkesutbildning med goda chanser till arbete. För att få uppdrag genom en tolkförmedling krävs idag att du finns med i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar, och denna utbildning är den snabbaste vägen dit. Den ger också god förberedelse för dig som vill göra Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Det är en tuff utbildning som kräver mycket goda förkunskaper i svenska och tolkspråket, och som kräver att du satsar på dina studier. Du får grundliga kunskaper på områdena samhällskunskap, medicin, migration och juridik, lär dig stora mängder ny terminologi, och lär dig hantverket tolktekniskt och tolketiskt.

Varför på Folkuniversitetet?

Folkuniversitetet i Östersund har utbildat tolkar sedan 2016 och lärarna är auktoriserade tolkar och erfarna tolkanvändare. Utöver föreläsningar och språkhandledning får du också

- öva tolkning tillsammans med våra YH-utbildningar Tandsköterska och Socialpedagog
- forskarföreläsningar
- möjlighet att delta i moment ur våra fortbildande kurser

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskola. Den ger inte rätt till CSN, men då utbildningen ges på halvfart och i huvudsak på distans finns goda möjligheter att arbeta parallellt med studierna.

Tolkspråk

Läsåret 2024-25 ges utbildningen i språken ukrainska, arabiska, somaliska och dari samt sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska.

Tolkspråk i samiska

Kontakttolkutbildningen kan komma att ges på sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska. Behovet av tolkar är stort, framför allt vid konferenser och möten i Sametinget, men också i vården. Folkuniversitetet samarbetar med Samernas utbildningscentrum, Sametinget och Samiskt språkcentrum

De obligatoriska träffarna för de samiska språken kan man antingen genomföra i Östersund eller på plats i Jokkmokk.

Omfattning och upplägg

Utbildningen är en halvfartskurs på distans som löper över ett år. Nästa utbildningsstart är 23 augusti 2024. Den omfattar:

 • 6 st obligatoriska  träffar i Östersund, Jämtland. För de samiska språken är det möjligt att göra dessa träffar i Jokkmokk.
 • Träffarna är 3-4 dagar långa, tors-sön alt fre-sön. Vi ordnar boende, frukost och lunch, och ersätter resor för upp till 2000 kr/träff förutom 300kr som du betalar själv.
 • Digitala träffar 1-2 kvällar i veckan för språkhandledning och ämnesstudier
 • Egna studier via vår distansplattform

Det betyder att du som studerande i stor utsträckning väljer var, och på vilka tider du vill studera. Det är en tuff utbildning som kräver att du avsätter tid motsvarande 50% studier (dvs 20 timmar/vecka), men det finns stor flexibilitet för att göra det möjligt att kombinera studierna med t.ex. arbete.

Kursinnehåll

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning 
 • Sjukvårdstolkning 
 • Juridikens grunder 
 • Migrationstolkning 
 • Tolkningsteknik och tolketik 

Förkunskapskrav

 • Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk)
 • Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B)
 • Mycket goda kunskaper i tolkspråket.

Gör gärna Folkuniversitetets språktest för att se hur du ligger till. Du bör nå minst nivå B2 på provet för att klara utbildningen. 

Om du saknar formell kompetens men har annan utbildning eller yrkeserfarenhet som gör att du ändå har motsvarande kunskaper kan vi göra en bedömning av din reella kompetens istället. Du behöver då bifoga ett CV där du beskriver var du utvecklat din svenska, samt arbetsgivarintyg, studieintyg etc. Vi kontaktar dig sedan för en individuell bedömning.

Urval och antagningsprov

Efter ansökan kallas de som bedöms behöriga till ett antagningsprov som mäter din språkliga förmåga i både svenska och tolkspråket. Det omfattar läsförståelse, ordförståelse, skriftlig översättning till tolkspråket och ett rollspel där vi testar din språkliga förmåga i en tolksituation. Resultatet avgör vilka som sedan kommer in på utbildningen. 

Komplettera tidigare påbörjad utbildning

Har du tidigare påbörjat utbildningen och vill komplettera delar av den kan du kontakta oss via mail. Bifoga digitala kopior på dina kursintyg från den förra utbildningen. Skicka dem till tolkutbildning@folkuniversitetet.se

 

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men du bekostar och införskaffar själv den kurslitteratur som behövs. Vi ordnar boende, frukost och lunch under träffarna i Östersund, och ersätter resekostnader. Utbildningen är ej berättigande till studiemedel (CSN).

Kontakt

Har du frågor? Mejla till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss. Välkommen!

Ansök här
Tid
23 aug 2024 -15 jun 2025
Tillfällen
6
Studietakt
Distans, halvfart (50%)
Studietimmar
545
Pris
0 kr