Kurser i tolkning

Här finns vårt aktuella utbud av kurser för blivande tolkar. Du kan läsa till kontakttolk där handledarna är auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet.

Tolkning. Man med skägg och kvinna i bakgrunden.

I Sverige har vi ett allt större behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildning. Arbetsmarknaden är med andra ord god för tolkar, och du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs.

Tolkning. Man med skägg och kvinna i bakgrunden.

28 resultat

28 resultat

Tolkutbildning - Juridik för tolkar

Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning distans live

Tolkutbildning - Samhällstolkning distans live

Svenska – idiom, talesätt och prosodi – Distans

Sjukvårdstolkning- Äldrevård och demensjukdomar

Tolkning: Vaccinationer och smittsamma sjukdomar

Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning

Tolkutbildning - Introduktion distans live

Tolkföreläsning: onlineföreläsning kring självmord

Tolkutbildning - Tolkkunskap