Kurser i tolkning

Här finns vårt aktuella utbud av kurser för blivande tolkar. Vi har utbildningar till kontakttolk på flera orter och inom flera språk. Våra lärare och handledare är auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet.

Tolkning. Man med skägg och kvinna i bakgrunden.

Det finns ett fortsatt behov av kontakttolkar vilket medför en god arbetsmarknad. Du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Mycket goda kunskaper i båda språken krävs.

Tolkning. Man med skägg och kvinna i bakgrunden.

35 resultat

35 resultat

Sjukvårdstolkning: Tolka psykiatriska utredningar av barn och unga

Tolkutbildning - Introduktion distans live

Tolkutbildning - Migration/Asyl distans live

Tolkkurs – mag- och tarmsjukdomar - distans live

Tolkutbildning - Samhällstolkning distans live

Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning distans live

Preparandkurs – auktoriserad tolk

Kontakttolk, grundutbildning

Tolkutbildning, Migrationstolk - DISTANS

Tolkning inom rättsväsende och brottsmål