Kurser i tolkning

Här finns vårt aktuella utbud av kurser för blivande tolkar. Du kan läsa till kontakttolk där handledarna är auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet.

Tolkning. Man med skägg och kvinna i bakgrunden.

I Sverige har vi ett allt större behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildning. Arbetsmarknaden är med andra ord god för tolkar, och du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs.


Kurser i tolkning

42 resultat

Tolkutbildning - Juridikkunskap

Tolkutbildning - Samhällskunskap

Tolkning inom sjukvård - barn och mödravård

Tolkning inom socialtjänst (i Sundsvall)

Tolkutbildning - Medicinkunskap

Tolkutbildning - Samhällstolkningskurs

Tolkning - sjukvårdssystemet och välfärdssjukdomar

Tolkutbildning, Introduktion

Tolkutbildning - Juridikkunskap

Kontakttolk - ettårig grundutbildning, distans