Lärarkurs i engelska i Oxford

Plats Utomlands

Är du lärare i engelska och vill utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du träffar kollegor från hela Europa?

Anmäl dig här

Kursbeskrivning

Våra lärarkurser i moderna språk är utformade för lärare som vill uppdatera sig när det gäller nya undervisningsmetoder och samtidigt förbättra de allmänna kunskaperna i målspråket.

Den här kursen är utformad för lärare som vill uppdatera sig när det gäller nya undervisningsmetoder, klassrumsaktiviteter och kursmaterial. Du utvecklar dina engelskkunskaper genom direktkontakt med språket och kulturen i Storbritannien, och du får möta kollegor från hela världen. Kursen består av två delar. 20 lektioner per vecka ägnas åt engelska för lärare och 10 lektioner per vecka åt avancerad allmän engelska i internationella grupper. I delen som berör engelska för lärare tar man upp ämnen som:

 • Undervisning i grammatik och fonologi
 • Använda litteratur och video i klassrummet
 • PBL (Problem-based learning)
 • Skrivarteknik – fokus på både innehåll och skrivarprocess
 • Nya kursböcker och undervisningsmaterial
 • Använda drama i klassrummet – att levandegöra engelskan
 • Internet och interaktiv whiteboard – moderna undervisningsmetoder

Vilka ämnen som tas upp beror på vilka behov och intressen som finns i gruppen, baserad på en behovsanalys som görs i förväg. Under kursens gång får du även tillfälle att auskultera minst en lektion.

 • 30 lektioner per vecka
 • Varje lektion är 45 minuter
 • Kurslängd: 2 veckor
 • Max 12 deltagare per grupp
 • Minimum nivå B2
 • Kursmaterial tillkommer med ca 35 £

Kursavgift

11 900 kr

Kurstider

måndag-fredag

Kursstart

2022: 4/1 (tisdag), 4/7

Ingen undervisning följande datum: 3/1, 15/4, 18/4, 2/5, 2-3/6, 29/8, 26 - 30/12

Skolan

The Oxford English Centre grundades 1979 och ligger i en vacker byggnad i närheten av universitetet. Förutom rymliga klassrum, inrymmer byggnaden ett multimediarum, ett datarum med tillgång till fritt Internet, bibliotek och en restaurang som serverar varm och kall mat till rimliga priser. Här finns också en vacker trädgård att studera eller bara slappna av i. På fritiden organiserar skolan olika sociala och kulturella aktiviteter som till exempel besök på Oxford University, teaterbesök och biljardkvällar samt helgutflykter till London eller Stratford.

Undervisning

Alla lärare är universitetsutbildade och har lång erfarenhet av att undervisa i engelska som främmande språk. Alla kursdeltagare ges individuell uppmärksamhet. Undervisningen tar upp alla aspekter i språket, grammatik, ordförråd, läs- och hörförståelse, tal och skrift. Tonvikten ligger på effektiv kommunikation och att få säkerhet och flyt i språket.


Finansiera din lärarkurs utomlands med stipendium

Det finns flera olika stipendier att söka för att finansiera din lärarkurs och vistelse utomlands. De flesta stipendierna täcker kurskostnad, resa och uppehälle. Nedan några av de vanligaste stipendierna:

Universitets- och högskolerådet: Erasmus+ fortbildning vänder sig till dig som arbetar i en skola eller organisation som är verksam inom området ungdomars och vuxnas lärande. Besök Universitets- och högskolerådets hemsida för ytterligare information.
SFUB - Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande: Sällskapet SFUB har som uppgift att främja folkundervisningen i Sverige. Detta sker genom stöd till kompetensutveckling av lärare och andra lämpliga åtgärder. Läs mer på SFUB:s hemsida.
Språklärarnas Riksförbund: Språklärarnas Riksförbund delar varje år ut ett antal stipendier för vidareutbildning, t ex språkkurs utomlands för lärare. Läs mer om medlemskap och stipendier på hemsidan.

Har du frågor?

Kontakta Internationella Skolorna

info@is.se

Tid
Löpande kursstart
Kurs-ID
104523
Pris
11900 kr