Engelska fortsättning B2

Det här är andra kursen i engelska på nivå B2.

Engelska. Kaffekopp med text London.

Vi utgår från kommunikationssituationer i vardagslivet och tränar engelska i meningsfulla sammanhang. Efter en avslutad kurs kommer du att kunna tala ledigt och spontant på engelska.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.

Vilken nivå ska jag välja?

Engelska. Kaffekopp med text London.


18 resultat

18 resultat

Engelska B2

English in the Evening B1+/B2 - Online Live

English in the Morning B1+/B2 - Online Live

English once a week B1+/B2 - Online Live

Engelska B2

English in the Evening B1+/B2

English in the Summer B2/C1 - Online Live

English on Saturdays B1+/B2 Online Live

Engelska - kom igång och prata

Engelska B2