Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?


""

38 resultat

38 resultat

English Conversation B2 Online Live

Dare to speak more English, B1 Distans Live

English Conversation B2/C1 - Online Live

English for Travel

English Conversation with an Irish Twist

Dare to speak more English, B1

Dare to speak English

Book Club Conversation A2/B1 Distans Live

Prova på Book Club Conversation

Engelska konversation B1/B2