Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?


31 resultat

31 resultat

Engelska lätt konversation A2, Västerås

English conversation at lunchtime, B1 Distans Live

Engelska konversation A2, Västerås

Engelska konversation B2/C1

English Conversation B2

English Conversation for Lower Levels Online Live

Engelska B1-B2 konversation

Dare to speak more English, B2/C1

Dare to speak English B1, liten grupp

Dare to speak English B2, liten grupp