Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?


24 resultat

24 resultat

Engelska lätt konversation A2, Västerås

Dare to speak more English, B1 Distans Live

Engelska konversation A2, Västerås

Engelska B1 konversation

Engelska konversation B2/C1

Engelska B1-B2 konversation

Dare to speak more English, B2/C1

Dare to speak English B2, liten grupp

Engelsk konversation B1-B2

Dare to speak English B1, liten grupp