Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

With a union jack umbrella, at Piccadilly Circus, London. England.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?

With a union jack umbrella, at Piccadilly Circus, London. England.

40 resultat

40 resultat

Dare to speak more English, B1 Ints. Distans Live

Dare to speak more English, B1 Ints. Distans Live

Engelska A1+

Engelska lätt konversation A2, Västerås

Engelska B2/C2 konversation Distans Live

English Conversation B2 - Online Live

Dare to speak more English, B1 Distans Live

Dare to speak English A2/B1

Dare to speak English B2, liten grupp

Engelska B1 konversation