Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?


26 resultat

26 resultat

Konversation och noveller på engelska B2

English Conversation B2/C1

English conversation at lunchtime, B1 Distans Live

Dare to speak more English, B1 Distans Live

Engelska konversation B1/B2

Basic English Conversation A2/B1 - Online Live

Engelska lätt konversation - VSU 1

Engelska konversation B1/B2

Book Club Conversation Distans Live

Engelska A2 Konversation, Distans Live