Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?


""

27 resultat

27 resultat

Engelska konversation B1/B2-nivå

Dare to speak more English, B1 Distans Live

English conversation at lunchtime B1/B2

English conversation at lunchtime - distans live

Engelska - enskild undervisning Distans Live

Engelska - enskild undervisning

Dare to speak more English, B2/C1

English Conversation with an Irish Twist

English for Travel

Book Club Conversation A2/B1 Distans Live