Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

With a union jack umbrella, at Piccadilly Circus, London. England.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?

With a union jack umbrella, at Piccadilly Circus, London. England.

42 resultat

42 resultat

Engelska Walk and talk

Prova på - Business English B2/C1 - Distans Live

English Conversation B2 Online Live

Prova på - English Conversation B2 - Distans Live

Engelska B2/C1

Dare to speak English B1, liten grupp

Engelska konversation B1/B2

Konversation och noveller på engelska B2

Engelska konversation B2-C1

Engelska B1 konversation