Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?


18 resultat

18 resultat

English conversation at lunchtime, B1 Distans Live

Engelska B1 konversation

Engelska B2 konversation

English Conversation B2/C1

Dare to speak more English, B1 Distans Live

Engelska B1-B2 konversation

Engelska A2 Konversation, Distans Live

English Conversation B2 Online Live

Socialising in English

Basic English Conversation for lower levels A2/B1