Frankrike och Tyskland: Hur nära varandra är de?

Plats Stockholm

Efter nära nog ett sekel av konfrontation eller öppet krig mot varandra stod Frankrike och Tyskland vid andra världskrigets slut 1945 inför en ny situation, nämligen den att man nu måste försonas och börja samarbeta.

Boka kursen nu

OBS! Föreläsningen hålls fysiskt på Kungstensgatan 45.
Anmäl dig via boka-knappen här på hemsidan. Tyvärr har vi inte resurser för att ta emot anmälningar till våra gratisföreläsningar via telefon och e-post. Tänk på att du bara kan boka en plats per person. Tack för din förståelse.

Ambitionen till försoning lyckades. Frankrike och Tyskland var bägge snart medlemmar i det nytillkomna NATO, Europarådet och det som så småningom skulle bli EU. Därtill kom 1963 ett långtgående franskt-tyskt Vänskapsfördrag.

Nu vidtog en fram till 1990-talet, åtminstone på ytan gemensam fransk-tysk Europapolitik med Paris i förarsätet. Enkelt uttryckt drevs den av franska strävanden efter en ledande roll inom ett alltmer integrerat EU. De underlättades av tysk politisk följsamhet och försiktighet för att inte väcka internationell oro inför en förnyad tysk faktisk dominans över Europa, eller att äventyra vad som framstod som en alltmer realistisk chans till tysk nationell återförening.

Föreläsningen tar upp hur denna utveckling från och med millennieskiftet efterträtts av en mer självständig tysk utrikespolitik - detta i takt med inte blott EU:s utvidgning till framförallt Centraleuropa, utan också i och med det enade Tysklands allt robustare ekonomi och landets fortsatt starka säkerhetsförankring till USA.

Föreläsningen diskuterar hur Frankrikes Europapolitik i allt högre grad blivit beroende av tyskt stöd i alla väder, inte minst vad gäller eurons ställning och nu senast för att bemästra de finansiella följderna av Coronaepidemin och höjda elpriser. Detta samtidigt som den tyska Europapolitiken på senare tid blivit mer ‘EU-iserad’ på t.ex. valuta- och klimatområdena.

Slutligen berörs perspektiven för det fransk-tyska tandemets framtid i ett föränderligt EU, Europa och värld. Kommer fransk ’universalism’ också fortsättningsvis att ställas mot tysk ’provinsialism’? Eller franskt ’presidentstyre’ och ’centralism’ mot tyskt ’parlamentstyre’ och inre ’federalism’? Eller ett Frankrike i FN:s Säkerhetsråd med ett Tyskland ännu utanför? Eller nya, spirande fransk-tyska EU-motsättningar, men nu, efter Brexit, förutan Storbritanniens medlande inverkan? Och hur skulle EU:s mindre länder, däribland Sverige, ställa sig till en eventuell EU-söndrande franskt-tysk rivalitet eller, alternativt, ett alltför enigt, plötsligt överväldigande franskt-tyskt ’duumvirat’ i upplevt styre över övriga EU? I korthet, Frankrike och Tyskland som ’Oskiljaktigt par’? Eller som ’Delsbor’? Eller i värsta fall som potentiella ’Särbor’ på kant med varandra?

Föreläsare

Kjell Torbiörn: Civilekonom; MBA (University of Wisconsin); Doktorsexamen (Strasbourgs universitet) om politiska förhandlingars psykologi. Mångårig karriär vid Europarådet, bl.a. Chef för Europarådets Ekonomiska Sekretariat; Kabinettschef vid Europarådets Parlamentariska Församlings Generalsekreterare; Chef för Parlamentariska Församlingens Bureaus Sekretariat. Undervisning om Europa och internationella relationer vid bl.a Syracuse University (USA). Författare till boken ’Destination Europe: The Political and Economic Growth of a Continent’ (Även i svensk och fransk utgåva)

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
20 okt 2022 - 20 okt 2022
To 18:00 - 19:30
Tillfällen
1
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
2
Kurs-ID
1115766
Pris
0 kr