Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

""

25 resultat

25 resultat

Demokrati och inkludering - Socialtjänsten

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

EU-valet: Demokrati & rättsstaten

EU-valet: En introduktion

Är vi redo för AI?

USA:s roll i Israel-Palestina

Genuslunch: Spökhuset: om skådespelarens upplevelse av den andra i sig

EU-val i krisernas skugga

Finns det korruption i Sverige?

Föreläsning Folkhemmet