Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

19 resultat

19 resultat

Europa i en värld i djup och rask omvandling: Politiska, ekonomiska och sociala följder

Särskild begåvning i praktik och forskning

Föreläsning: Kampen om Ukraina

Vad är AI och är vi beredda för AI?

Föreläsning: Otrygghet och äldre

Föreläsning om Bedrägerier av kommunpolisen Madelen Andersson

Mångfald det nya normala

Föreläsning: Kulturarv i Krig

Folket mot demokratin? Den representativa demokratin i populismens tidevarv

AW med forskare: Världens jämlikaste land