Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

""

15 resultat

15 resultat

Samhällsrevolter: samtida politiska protestvågor

USA:s utrikespolitik och presidentvalet 2024

Apokalypsens tid

Frukost med forskare: Skolors kunskapsresultat i utsatta områden och på landsbygden

Föreläsning - Psykologin i politiken

Frukost med forskare: Ungas röster om psykisk hälsa och vad de behöver för att må bra

Kris i bostadsfrågan: för en solidarisk bostadspolitik

Internet är inte laglöst land - föreläsning med Sandra Friberg

Botswana, Zambia och Malawi – en zon av fred i södra Afrika

Unga som brottsoffer - föreläsning med docent Veronika Burcar Alm