Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

15 resultat

15 resultat

Planerna på spårväg i Uppsala presenteras av stadsbyggnadsdirektör Christian Blomberg

Föreläsning om basinkomst: Nyckel till en rättvis och hållbar ekonomi?

Bortom systemskiftet - för en ny gemenskap

Israel 75 å5 - historia, nutid och framtid

Inte för alla: samhällets insatser för hemlösa

Folket mot demokratin? Den representativa demokratin i populismens tidevarv

Vad händer med demokratin när...?

Det svenska tillståndet

Krig och fred i världen

Planlösningen sätter tonen - vilka aktörer välkomnas att konsertera?