Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

21 resultat

21 resultat

Varför gör politikerna inget åt klimatet?

Valet 2022 i ljuset av svenskt väljarbeteende

Lycka och det goda livet - vetenskap och filosofi

Prepping - Introduktion till kris och hemberedskap

En kväll om kriget i Ukraina

Opinion i rörelse

Blir det skillnad med en kvinnlig ledare?

Hur smaksinnet hjälper dig att må bra

Profilering och positionering vid ORU

Är desinformation ett hot mot vår demokrati?