Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

13 resultat

13 resultat

Aktuellt från Linnéuniversitetet

Lycka och det goda livet - vetenskap och filosofi

Kriminologi, grundkurs (vårtermin)

Ett universitet där allt är möjligt! grupp 2

Ett universitet där allt är möjligt! grupp 3

EU-kunskap, grundkurs

Föreläsning Lotta Finstorp

Allmänhetens åsikter om politiska förslag

35 Journalistik i ny mediamiljö

Populism så in i Norden