Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

12 resultat

12 resultat

Det svenska tillståndet

Bokcirkel: Hur påverkas Sverige av ett Nato- medlemskap?

Planerna på spårväg i Uppsala presenteras av stadsbyggnadsdirektör Christian Blomberg

Föreläsning om basinkomst: Nyckel till en rättvis och hållbar ekonomi?

Parallellsamhället

Vad händer med demokratin när...?

Föreläsning: En ny nordflank-Sverige och Finland i Nato

Föreläsning - Planera rätt insats i utsatta områden

Krig och fred i världen

Planlösningen sätter tonen - vilka aktörer välkomnas att konsertera?