Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

10 resultat

10 resultat

Illiberal demokrati - Föreläsning Lena Berggren

Demokratins utmaningar

Röstande robotar - hur mycket AI tål demokratin?

Demokratins löfte om att makten utgår från folket

EU-kunskap, grundkurs

COVID och utsatta grupper i Stockholm

Lycka och det goda livet - vetenskap och filosofi

EU-kunskap, grundkurs -Distans Live

Hur luktsinnet hjälper dig att må bra

AW med forskare: Hur mår vården?