Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

21 resultat

21 resultat

Studiecirkel i samhällsplanering och demokrati

Nostalgi – retoriskt verktyg för radikalhögern

Om Ukraina: Bakom och bortom järnridån

Hur ökar fastighetsägare tryggheten i Göteborg?

Brottsofferdagen 2023

Forskaren som aktivist: Helena Pedersen

Slava Ukraini

Kärnkraftens eviga avfall

Medborgarinflytande och dialog vid samhällsplanering

Krig och fred i världen