Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

""

13 resultat

13 resultat

Hur är det att arbeta och leva i Nepal?

AW med forskare: Kortare arbetstid?

Demokratisoppa: EU-valet, slogans och propaganda nu och då

Kriminologi

Frukost med forskare: Har tidiga insatser mot brottsmisstänkta unga någon effekt?

Koranbränningar och bokbålens historia: föredrag med Mattias Gardell

Samhällskunskap 1a1, Distans

Samhällskunskap 1b, Distans

Koranbränningar och bokbålens historia: föredrag med Mattias Gardell

Koranbränningar och bokbålens historia: föredrag med Mattias Gardell