Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

""

16 resultat

16 resultat

AW med forskare: Kortare arbetstid?

Demokratisoppa: EU-valet, slogans och propaganda nu och då

Kriminologi

Frukost med forskare: Har tidiga insatser mot brottsmisstänkta unga någon effekt?

Rasism och antirasistiskt arbete i Umeå

Koranbränningar och bokbålens historia: föredrag med Mattias Gardell

Samhällskunskap 1a1, Distans

Samhällskunskap 1b, Distans

Debattkväll med Uppsalapolitiker om folkomröstningen

Demokratisoppa: Hur påverkar digitaliseringen journalistikens demokratiska roll?