Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

16 resultat

16 resultat

Nyare perspektiv på tidningspressens historia

In English: Journalism, fake news & disinformation

Föreläsning: Digital propaganda och desinformation

Prepping - Introduktion till kris och hemberedskap

Allmänhetens åsikter om politiska förslag

Föreläsning - Analys av valresultatet 2022

Stoppa matchen! Idrott och politik

Det demokratiska samtalet i en digital tid

Föreläsning JU - Matematiken - var finns den?

Kan pengar bidra till en hållbar omställning?