Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

14 resultat

14 resultat

Nyare perspektiv på tidningspressens historia

Valet 2022 i ljuset av svenskt väljarbeteende

Lycka och det goda livet - vetenskap och filosofi

Prepping - Introduktion till kris och hemberedskap

Kan pengar bidra till en hållbar omställning?

Allmänhetens åsikter om politiska förslag

Blir det skillnad med en kvinnlig ledare?

Hur smaksinnet hjälper dig att må bra

Profilering och positionering vid ORU

Politik på riktigt - studiecirkel