Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

19 resultat

19 resultat

Föreläsning JU - En (digitaliserad) skola för alla

Allt du behöver veta om elförsörjning

Föreläsning: Gangsterparadiset

Kriminologi, grundkurs (vårtermin)

Ett universitet där allt är möjligt! grupp 2

Ett universitet där allt är möjligt! grupp 3

EU-kunskap, grundkurs

Föreläsning JU - Behålla hoppet

Föreläsning JU - Formell inkludering

Föreläsning JU - SimChild