Kurser i samhällsvetenskap på Folkuniversitetet

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Samhällsvetenskap har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

""

15 resultat

15 resultat

Kriminologi

Ålderdom i förändring – konsekvenser för äldres familjerelationer. Föreläsning med Peter Öberg

Frukost med forskare: Har tidiga insatser mot brottsmisstänkta unga någon effekt?

Vad är demokrati? Folket och problemet med rösträttens gränser

Samhällskunskap 1a1, Distans

Samhällskunskap 1b, Distans

Koranbränningar och bokbålens historia: föredrag med Mattias Gardell

Vad är demokrati? Folket och problemet med rösträttens gränser

Koranbränningar och bokbålens historia: föredrag med Mattias Gardell

Rwanda 30 år efter folkmordet: I spåren av ett trauma - Föreläsning med Molly Sundberg