Vi måste prata - studiecirkel

Plats Örebro

När kriget skakar om och nyhetsflödet känns övermäktigt att ta in, då måste vi prata. Här anmäler du intresse för demokratiska diskussionscirklar i hela Örebro län.

Boka kursen nu
Hur kan vi förstå det obegripliga som sker i Ukraina? I denna cirkel diskuterar vi demokratiska grundfrågor för att bättre förstå varandra och vår omvärld. Ett bra samtal handlar inte om att få andra att ändra sin åsikt. Det handlar om att våga och vilja säga sin egen åsikt och att möta andras.

Studiematerial

Studiematerialet består av faktablad, frågeställningar och filmer att diskutera utifrån. Vi använder även spelet "Vi måste prata demokrati"som består av samtal utifrån fakta, demokratiska dilemman och rollspel. Ämnen som kan komma upp är t.ex. filterbubblor, yttrandefrihetens gränser och hot mot demokratin.

Studiecirkelns form

Cirkeln är inte lärarledd utan utformas av gruppen själv. Du som anmäler ditt intresse kommer att tilldelas en grupp i ditt närområde. Så snart vi har tillräckligt med personer i ett område kan cirkeln starta. Folkuniversitetet hjälper cirkeln att komma igång och stöttar er på vägen.

Har du frågor?

Kontakta Annika Ivehult

annika.ivehult@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Kurs-ID
1136916
Pris
0 kr