Kurser kring samhällsfrågor

Kurser i samhällsvetenskap, politiska frågor och samhällskunskap. Fördjupa dina kunskaper om samhället och samhälleliga skeenden.

En samling kursdeltagare inom samhällsfrågor

Vi har främst föreläsningar i samhällsfrågor men även längre kurser och kurser på distans. Var med och påverka samhället genom att lära dig mer - kunskap förändrar.

En samling kursdeltagare inom samhällsfrågor

Ämnen i samhällsfrågor


""

22 resultat

22 resultat

Hur är det att arbeta och leva i Nepal?

AW med forskare: Kortare arbetstid?

Rödakorskunskap Falun

Ålderdom i förändring – konsekvenser för äldres familjerelationer. Föreläsning med Peter Öberg

Kriminologi

Frukost med forskare: Har tidiga insatser mot brottsmisstänkta unga någon effekt?

Politisk humor i Ryssland Distans Live

Samhällskunskap 1a1, Distans

Samhällskunskap 1b, Distans

Koranbränningar och bokbålens historia: föredrag med Mattias Gardell