Kurser kring samhällsfrågor

Kurser i samhällsvetenskap, politiska frågor och samhällskunskap. Fördjupa dina kunskaper om samhället och samhälleliga skeenden.

En samling kursdeltagare inom samhällsfrågor

Vi har främst föreläsningar i samhällsfrågor men även längre kurser och kurser på distans. Var med och påverka samhället genom att lära dig mer - kunskap förändrar.

En samling kursdeltagare inom samhällsfrågor

Ämnen i samhällsfrågor


""

46 resultat

46 resultat

Demokrati och inkludering - Socialtjänsten

Debatt- och samtalslunch: Artificiell intelligens, digitala existenser & europeiska teknikframtider

EU-valet: Demokrati & rättsstaten

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

EU-valet: En introduktion

Är vi redo för AI?

USA:s roll i Israel-Palestina

Hur kan vi stå emot desinformation

Genuslunch: Spökhuset: om skådespelarens upplevelse av den andra i sig

EU-val i krisernas skugga