Kurser kring samhällsfrågor

Kurser i samhällsvetenskap, politiska frågor och samhällskunskap. Fördjupa dina kunskaper om samhället och samhälleliga skeenden.

En samling kursdeltagare inom samhällsfrågor

Vi har främst föreläsningar i samhällsfrågor men även längre kurser och kurser på distans. Var med och påverka samhället genom att lära dig mer - kunskap förändrar.

En samling kursdeltagare inom samhällsfrågor


""

27 resultat

27 resultat

Kriminologi

Ålderdom i förändring – konsekvenser för äldres familjerelationer. Föreläsning med Peter Öberg

Frukost med forskare: Har tidiga insatser mot brottsmisstänkta unga någon effekt?

Politisk humor i Ryssland Distans Live

Forskningsföreläsning - att påverka klimatomställningen

Vad är demokrati? Folket och problemet med rösträttens gränser

Samhällskunskap 1a1, Distans

Samhällskunskap 1b, Distans

Koranbränningar och bokbålens historia: föredrag med Mattias Gardell

Vad är demokrati? Folket och problemet med rösträttens gränser