Föreläsning: Nelly Thyring, en av fem första kvinnorna i Sveriges riksdag

Plats Ödeshög

Nelly Thyrings arbetade för fred, nykterhet och kvinnors jämställdhet. Ellen Key gav henne sitt stöd. Välkomna på en forskarföreläsning med Malin Arvidsson.

Som en av de fem första kvinnorna i Sveriges riksdag har Nelly Thüring (1875–1972) blivit uppmärksammad under de senaste årens demokrati-jubiléum. Partipolitiken var bara en av hennes arenor. Långt innan hon blev aktiv socialdemokrat engagerade hon sig i freds- och nykterhetsrörelserna, och för kvinnors vidgade politiska medborgarskap. En vilja att verka för det universella broderskapet band samman Thürings många verksamhetsområden.

Malin Arvidsson arbetar som lektor på Tema Barn i Linköping. Hennes doktorsavhandling i historia har titeln: Att ersätta det oersättliga: statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn, 2016, Örebro universitet. Hon skriver för närvarande på en biografi om Nelly Thüring som kommer att ges ut på Makadam förlag.

Ellen Key-sällskapet  önskar att besökarna anmäler sig 2 dagar innan föreläsningen till
Majken Backman  tel 0735 99 54 48   Gun Britt Fredriksson   tel 0730 59 38 50

Mer om Ellen Key sällskapet, Tänd och Brinn, hittar du här: 

Ellen Key-Sällskapet | Tänd och Brinn (ellenkeysallskapet.se)

 

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Motala

info.motala@folkuniversitetet.se

Kursperiod
10 aug 2023 - 10 aug 2023
Torsdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
tor 10 aug 2023 kl 19:00-20:30
Studietimmar
1
Kurs-ID
104940
Pris
100 kr