Religionskurser

Kurser i religion och religionshistoria. De stora religionerna har påverkat hela historien, kulturen, politiken och vårt sätt att se på världen vi lever i. Lär dig mer!

interior of the old Russian church in Yaroslavl, Russia

Reflektera kring och få en större förståelse för religioner och livsåskådningar. Kurser och föreläsningar i religion utforskar existentiella och etiska frågor, och människors olika livstolkningar. Religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet.

interior of the old Russian church in Yaroslavl, Russia

""

1 resultat

1 resultat