Diplomerad Redovisningsekonom

Plats Göteborg

Denna diplomutbildning ger dig praktiska kunskaper om hur bokslutsarbetet planeras och genomförs. Vi tar också upp lagstiftning som påverkar värderingsfrågor i bokslutet. OBS! Utbildningen går under 2 terminer.

Boka kursen nu

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med redovisning och/eller har grundläggande kunskaper i redovisning och företagsekonomi. Du bör ha 2-3 års praktisk erfarenhet av löpande bokföring.

Mål

Efter avslutad utbildning ska du ha tillgodogjort dig kunskaper så att du självständigt kan upprätta den löpande redovisningen för ett mindre/medelstort företag och organisationer, samt kunna genomföra avstämningar och periodiseringar.

Innehåll

  • Löpande bokföring
  • Årsbokslut/Årsredovisning
  • Periodiseringar
  • Koncernredovisning
  • Företagsanalys
  • Personbeskattning
  • Företagsbeskattning och deklaration

Arbetssätt

Utbildningen är förlagd till datorsal eftersom vi arbetar mycket med praktiska övningar i webbaserad programvara. För att bli diplomerad krävs att man har gjort diplomeringsuppgiften på denna kurs samt att man har minst 75 % närvaro. Diplomeringsuppgiften består av några praktikfall där kursmomenten sammanfattas. Uppgiften lämnas in i form av ett projektarbete som görs på lektionstid. Diplomeringsarbetet redovisas vid kursen slut.

Kompletterande prisinformation

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Förmån

Som deltagare i våra bokföringskurser har du möjlighet att ladda ned bokföringsprogrammet Visma SPCS i din privata dator. Detta erbjudande gäller under kursperioden.

Rätt kunskapsnivå?

Har du rätt kunskapsnivå för att läsa utbildningen Diplomerad Redovisningsekonom? Gör vårt självskattningstest!

Deltagare berättar

”Efter utbildning började jag direkt jobba med bokslut och deklaration vilket jag inte kunde göra innan. Så jag är jättenöjd med denna utbildning." Mireille, Diplomerad Redovisningsekonom

”Mycket bra kurs och väldigt engagerad och bra lärare som är en inspirationskälla och ger en energikick varje gång man kommer. Hon är entusiasmerande och oerhört kunnig." Helena, Diplomerad Redovisningsekonom

”Jag gick två diplomutbildningar hos Folkuniversitetet, redovisningsekonom och löneadministratör. Båda utbildningar har hjälpt mig väldigt mycket. Jag jobbar fortfarande på samma företag som skickade mig på utbildningarna, men jag har kunnat ta över en större del av ekonomiarbetet. Mycket på grund av utbildningarna. Utbildningarna har även hjälpt företaget, mindre kostnader för revisorsrådgivning, ekonomikonsulter m.m. Så jag har mycket att tacka för dessa utbildningar. Saknar även de väldigt duktiga lärarna jag hade och bollade frågor med fram och tillbaka. " Andreas, Diplomerad Redovisningsekonom

Elisabeth Viking

”En investering i kunskap ger den högsta räntan” Benjamin Franklin'

Att utbilda har varit en viktig del i allt arbete och det är roligt att se människor växa in i nya kunskaper och nya roller. Jag tror på det livslånga lärandet och tror att man aldrig blir för gammal för att upptäcka nya världar.

Jag är företagare och ekonom utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag tycker ekonomi är spännande och roligt för att det täcker så många olika områden. Jag har haft förmånen att få arbeta som konsult med förändringsledning inom ekonomi i många olika länder. Det har inneburit mycket arbete med att få redovisning att fungera och att säkra processer inom inköp och försäljning, med införande av IT-stöd.

Elisabeth Viking

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
06 okt 2020 - 29 jun 2021
Ti 18:30 - 21:00
Tillfällen
30
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
90
Kurs-ID
1077915
Pris
27500 kr