Guide på grönt

Maria Widell Christiansen beskriver utbildningen till Diplomerad Trädgårdskonsult som en fascinerande resa och ögonöppnare vad gäller sättet att se på design, anläggning, odling och skötsel av trädgårdar och grönytor.

Maria Widell Christiansen har fått Folkuniversitetets utbildning Diplomerad Trädgårdskonsult

Maria var inne på att gå utbildningen Auktoriserad Guide i Göteborg när hon fick syn på trädgårdsutbildningen. Hon anmälde sig till en informationsträff och det var då det ilade till i magen.

– Jag kände direkt att det här var något jag ville satsa på!

Så fick det bli. Nu har Maria avslutat sin diplomutbildning på Folkuniversitetet i Göteborg och hon bubblar av entusiasm, både över allt hon har lärt sig men också över de möjligheter som öppnats.

Gruppen har gjort flera studiebesök, bland annat till en odling i Fässberg. Det var en av många aha-upplevelser under utbildningens gång, berättar Maria.

– Det är en förhållandevis liten odling som tänker stort men som alltid gör det i samklang med naturen. Vi fick många tankeställare och idéer efter att ha hört om deras filosofi.

Man har också varit på kyrkogårdsförvaltningen, något som gav nya insikter om hur natur och grönytor kan användas.

– Det var väldigt fint att se hur de jobbar i samklang med naturen och för FN:s övergripande klimatmål.

I kontrast till en stor förvaltning stod besöken i privatträdgårdar. Maria tycker att samtliga studiebesök var värdefulla och visar vilken bredd det finns inom yrket. Sammantaget har det också resulterat i både ny kunskap och nya kontakter.

Vid sidan om studiebesök har det förstås blivit mycket teori. Kursledaren Anette Altré, som varit med och utformat innehållet i utbildningen, är trädgårdsdesigner och har jobbat många år inom branschen, både med uppdrag och med att hålla kurser.

– Det finns så många ingångar och former för yrken inom trädgårdsbranschen. Jag brinner för att dela med mig inte bara av den rena fackkunskapen utan också för att inspirera och motivera deltagarna att använda sig av den inneboende, kraftfulla förmågan att påverka sitt välbefinnande, något vi alla har möjlighet till med hjälp av trädgård, växter, odling och allt som hör därtill. Och oavsett ämne så är mötet med deltagarna något av det roligaste jag vet!

Anettes glöd har smittat av sig på deltagarna, lovorden hon fått är många. Maria Widell Christiansen tycker att Anette är fantastisk både när det gäller kunskap och pedagogik. Anette har också låtit det vara högt i tak och alla har känt sig välkomna att fråga, diskutera och dela med sig av sina funderingar och erfarenheter.

Så vad har du fått med dig från utbildningen?

– Förutom fackkunskapen så är det nog att utgå från ett helt vitt papper i mitt tänkande. Naturen spelar roll men du kan också välja sätt att jobba med naturen, inte mot.

– Det går att anlägga en klippträdgård även om du har en plan tomt eller skapa en fantastisk japansk trädgård där man minst förväntar sig en. Men du kan också arbeta med det där som uppdragsgivaren kanske vill få bort eller dölja och göra det till något som blir ett vackert blickfång.

Maria är fortfarande intresserad av guideutbildningen. Kanske blir det i så fall guidning av trädgårdar?

– Inte omöjligt, skrattar Maria. Om det är något jag lärt mig på den här utbildningen så är det att det finns så många sätt att använda de kunskaper och erfarenheter vi fått till oss. För någon blir det kanske som anställd på en plantskola, för en annan som egen företagare inom trädgårdsdesign och för mig kanske trädgårds- och naturguidning. Framtiden får utvisa!

Alla diplomutbildningar