Bokslut och årsredovisning

Plats Stockholm

Här lär du dig att upprätta bokslut och årsredovisning. Du får kunskaper så att du självständigt kan genomföra avskrivningar, beräkningar av bolagsskatt, avstämningar och andra bokslutsförberedande aktiviteter.

Boka nu

En kurs för dig som känner till löpande bokföring och vill lära dig mer om bokslutet och årsredovisningen.

Mål

Efter kursen ska du kunna upprätta bokslut och årsredovisning. Du ska förstå sambandet mellan det löpande bokföringsarbetet och ett upprättat bokslut, hur du arbetar med avskrivningar och hur du värderar tillgångar och skulder. Likaså vara förtrogen med regler och föhordningar.

Innehåll

 • Redovisningsprinciper
 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Avstämning mot hjälpbokföring
 • Avstämning av balansposter
 • Bokföringsprinciper vid periodisering
 • Periodisering av intäktskonton
 • Periodisering av kostnadskonton
 • Periodisering av anläggningstillgångar
 • Varulager
 • Pågående arbeten
 • Kundfordringar
 • Interimsfordringar
 • Värdepapper

 

 • Försäljning och utrangering
 • Immateriella anläggningstillgångar
 • Fastigheter
 • Maskiner och inventarier
 • Finansiella anläggningstillgångar
 • Nedskrivning och uppskrivning av anläggningstillgångar
 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Avskrivning utöver plan
 • Periodiseringsfonde
 • Bolagsskatten i bokföringen
 • Eget kapital i enskild firma och handelsbolag
 • Eget kapital i aktiebolag
 • Aktiekapital
 • Årsredovisningens innehåll
 • Förvaltningsberättelsen i aktiebolag
 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen
 • Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys

Kursupplägg/undervisningsform

I kursen varvas teori med praktiska övningar och gemensamma genomgång. Den består totalt av 28 studietimmar. Ett lektionstillfälle kvällstid per vecka under sju veckor.

Litteratur och material

”Bokslutet från början”, fakta/övningsbok (boken med lösningar är frivillig) av Johansson, Johansson, Sandell, Liber.Litteraturen ingår ej i kursavgiften.

Förkunskapskrav

Utbildningen vänder sig till dig som idag har viss kännedom om löpande bokföring och nu vill fördjupa dig ytterligare inom bokslut och årsredovisning.

Avgift

Avgiften hanteras av vår samarbetspartner Walley om du betalar kursavgiften som privatperson. Betalas kursavgiften via ett företag hanteras betalningen direkt av Folkuniversitetet i sin helhet.

Avbokning

SE här för avbokningsregler och anmälningsvillkorDet är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig. Avbokning av kursen görs till Folkuniversitetet

Intyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Boka en plats på Prova på - Ekonomi med Jonas Tottie-Håkansson, klicka på länken nedan!

Prova på - Ekonomi

Möt Jonas Tottie-Håkansson, klicka på länken nedan!

Möt Jonas Tottie-Håkansson

Kursledare

Jonas Tottie-Håkansson

Jonas Tottie-Håkansson är civilekonom, utbildad på Stockholms Universitet och föreläser på flera olika ekonomikurser och längre utbildningar. Han har lång erfarenhet av vuxenutbildning och har tidigare undervisat inom ekonomi, juridik och matematik på olika komvux i Stockholm. Jonas driver sedan 1994 även flera företag och arbetar som konsult inom ekonomi.

Jonas Tottie-Håkansson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
4 okt 2023 - 29 nov 2023
Onsdag
Antal tillfällen
7
Första tillfället
ons 4 okt 2023 kl 18:00-21:15
 • ons 11 okt 2023 kl 18:00 - 21:15
 • ons 18 okt 2023 kl 18:00 - 21:15
 • ons 8 nov 2023 kl 18:00 - 21:15
 • ons 15 nov 2023 kl 18:00 - 21:15
 • ons 22 nov 2023 kl 18:00 - 21:15
 • ons 29 nov 2023 kl 18:00 - 21:15
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Visa på karta
Studietimmar
28
Kurs-ID
106723
Pris
8275 kr