Bokslut och årsredovisning grundkurs

Plats Stockholm

Här lär du dig att upprätta bokslut och årsredovisning. Du får kunskaper så att du självständigt kan genomföra avskrivningar, beräkningar av bolagsskatt, avstämningar och andra bokslutsförberedande aktiviteter.

Boka kursen nu

OBS! Kursen kommer att bedrivas i lektionssal i våra lokaler vid Kungstensgatan 45.

En kurs för dig som känner till löpande bokföring och vill lära dig mer om bokslutet och årsredovisningen.

Mål

Efter kursen ska du kunna upprätta bokslut och årsredovisning. Du ska förstå sambandet mellan det löpande bokföringsarbetet och ett upprättat bokslut, hur du arbetar med avskrivningar och hur du värderar tillgångar och skulder. Likaså vara förtrogen med regler och föhordningar.

Innehåll

 • Redovisningsprinciper
 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Avstämning mot hjälpbokföring
 • Avstämning av balansposter
 • Bokföringsprinciper vid periodisering
 • Periodisering av intäktskonton
 • Periodisering av kostnadskonton
 • Periodisering av anläggningstillgångar
 • Varulager
 • Pågående arbeten
 • Kundfordringar
 • Interimsfordringar
 • Värdepapper

 • Försäljning och utrangering
 • Immateriella anläggningstillgångar
 • Fastigheter
 • Maskiner och inventarier
 • Finansiella anläggningstillgångar
 • Nedskrivning och uppskrivning av anläggningstillgångar
 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Avskrivning utöver plan
 • Periodiseringsfonde
 • Bolagsskatten i bokföringen

 • Eget kapital i enskild firma och handelsbolag
 • Eget kapital i aktiebolag
 • Aktiekapital
 • Årsredovisningens innehåll
 • Förvaltningsberättelsen i aktiebolag
 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen
 • Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
 • Kursupplägg/undervisningsform

  I kursen varvas teori med praktiska övningar och gemensamma genomgång. Den består totalt av 28 studietimmar. Ett lektionstillfälle kvällstid per vecka under sju veckor.

  Litteratur och material

  ”Bokslutet från början”, fakta/övningsbok (boken med lösningar är frivillig) av Johansson, Johansson, Sandell, Liber.Litteraturen ingår ej i kursavgiften.

  Förkunskapskrav

  Utbildningen vänder sig till dig som idag har viss kännedom om löpande bokföring och nu vill fördjupa dig ytterligare inom bokslut och årsredovisning.

  Avgift

  Betalning av kursavgiften hanteras av vår samarbetspartner Collector Bank. Vid anmälan kommer du att få välja mellan de olika betalningsalternativ som erbjuds.

  Intyg

  Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

  Fortsättningsmöjligheter

  Är du intresserad efteravslutad utbildning att studera mer. Sök då gärna till Bokslut och årsredovisning fortsättningskurs eller Diplomerad Redovisningsekonomi.

  Kursledare

  Marianne Holma

  Har du frågor?

  Kontakta Kundtjänst i Stockholm

  direkt@folkuniversitetet.se

  Tid
  08 mar 2022 - 26 apr 2022
  Ti 18:00 - 21:15
  Tillfällen
  7
  Plats
  Holländargatan 38, 11136 Stockholm
  Visa på karta
  Studietimmar
  28
  Kurs-ID
  1118850
  Pris
  8275 kr