Diplomerad Redovisningsekonom

Plats Stockholm

Diplomerad redovisningsekonom är utformad för dig som självständigt vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem.

Boka kursen nu

OBS! Utbildningen kommer att bedrivas i lektionssal i våra lokaler vid Holländargatan 38.

Förkunskapskrav
Grundkunskaper i eller praktisk erfarenhet av bokföring.

Mål
Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna hantera:

  • Löpande bokföringsrutiner
  • Redovisning av skatter och avgifter
  • Reskontrabevakning
  • Avskrivningar och värderingsfrågor
  • Upprättandet av bokslut och deklaration
  • Analyser av företagets verksamhet med olika nyckeltal

Innehåll
Utbildningen Diplomerad redovisningsekonom pågår under en termin och avslutas med ett diplomarbete.

Redovisning
Vi fördjupar kunskaperna om bokföring. Du lär dig om företagens bokförings- och skattskyldighet. Vi går igenom lagar och regler, framför allt Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Du får även en djupare förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkning.

Bokslut
Utbildningen ger dig insikt om sambandet mellan löpande bokföringsarbete och upprättat bokslut. Vi går igenom bokföringsprinciper och metoder vid periodiseringar, värdering och redovisning av omsättnings- och anläggningstillgångar, liksom beräkning och redovisning av årets skatt. Du får även kunskaper om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver.

Översiktligt
Under utbildningen går vi dessutom igenom ekonomiska grundbegrepp, olika företagsformer och om företagsdeklarationer. Du lär dig de vanligaste nyckeltalen, enklare kassaflödesanalys och lite om skillnaderna mellan K2/K3. Vi behandlar även innehåll och krav vid upprättandet av årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Diplomarbete
Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under arbetet får du tillfälle att praktiskt pröva de teorier, metoder och verktyg som du har lärt dig under utbildningen.

Intyg och diplom
Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens mål.

Undervisningsform
Föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska övningar. Viss undervisning sker med datorstöd. Programvara som används är SPCS Visma.

Upplägg
Undervisningen pågår under en termin på på fredagar kl. 9:00-16:00. Omfattningen är totaltt 180 studietimmar (1 studietimme=45 min).
Utbildningen kräver hemstudier mellan kurstillfällena.

Litteratur och material
Kurslitteraturen meddelas i utskick via mail inför kursstart och ingår inte i kursavgiften. Viktigt att du anger korrekt mailaddress.

Avgift
Betalning av kursavgiften hanteras av vår samarbetspartner Walley/Collector Bank i sin helhet för dig som är privatkund. Vid anmälan kommer du att få välja mellan de olika betalningsalternativ som erbjuds. Som företagskund hanteras din betalning direkt av Folkuniversitetet.

Kursledare

Marianne Holma

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
11 mar 2022 - 21 okt 2022
Fr 09:00 - 16:00
Tillfällen
20
Plats
Holländargatan 38, 11136 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
180
Kurs-ID
1112658
Pris
39950 kr