Diplomerad Redovisningsekonom

Plats Stockholm

Diplomerad redovisningsekonom är utformad för dig som självständigt vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem.

Boka kursen nu

OBS! Utbildningen kommer att bedrivas i lektionssal i våra lokaler vid Kungstensgatan 45 under förutsättning att detta går utifrån rådande bestämmelser gällande Corona.

Förkunskapskrav
Grundkunskaper i eller praktisk erfarenhet av bokföring.

Mål
Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna hantera:

  • Löpande bokföringsrutiner
  • Redovisning av skatter och avgifter
  • Reskontrabevakning
  • Avskrivningar och värderingsfrågor
  • Upprättandet av bokslut och deklaration
  • Analyser av företagets verksamhet med olika nyckeltal

Innehåll
Utbildningen Diplomerad redovisningsekonom pågår under en termin och avslutas med ett diplomarbete.

Redovisning
Vi fördjupar kunskaperna om bokföring. Du lär dig om företagens bokförings- och skattskyldighet. Vi går igenom lagar och regler, framför allt Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Du får även en djupare förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkning.

Bokslut
Utbildningen ger dig insikt om sambandet mellan löpande bokföringsarbete och upprättat bokslut. Vi går igenom bokföringsprinciper och metoder vid periodiseringar, värdering och redovisning av omsättnings- och anläggningstillgångar, liksom beräkning och redovisning av årets skatt. Du får även kunskaper om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver.

Översiktligt
Under utbildningen går vi dessutom igenom ekonomiska grundbegrepp, olika företagsformer och om företagsdeklarationer. Du lär dig de vanligaste nyckeltalen, enklare kassaflödesanalys och lite om skillnaderna mellan K2/K3. Vi behandlar även innehåll och krav vid upprättandet av årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Diplomarbete
Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under arbetet får du tillfälle att praktiskt pröva de teorier, metoder och verktyg som du har lärt dig under utbildningen.

Intyg och diplom
Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Undervisningsform
Föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska övningar. Viss undervisning sker med datorstöd. Programvara som används är SPCS Visma.

Upplägg
Undervisningen pågår under en termin på på fredagar kl. 9:00-16:00. Omfattningen är totaltt 180 studietimmar (1 studietimme=45 min).
Utbildningen kräver hemstudier mellan kurstillfällena.

Litteratur och material
Kurslitteraturen meddelas i utskick via mail inför kursstart och ingår inte i kursavgiften. Viktigt att du anger korrekt mailaddress.

Avgift
Avgiften kan betalas i sin helhet vid ett tillfälle eller delbetalas upp till fyra gånger utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier. Om du behöver hjälp med finansiering av kursavgiften kan du vända dig till vår samarbetspartner Human Finans.
Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan.

Kursledare

Jonas Tottie-Håkansson

Jonas Tottie-Håkansson är civilekonom, utbildad på Stockholms Universitet och föreläser på flera olika ekonomikurser och längre utbildningar. Han har lång erfarenhet av vuxenutbildning och har tidigare undervisat inom ekonomi, juridik och matematik på olika komvux i Stockholm. Jonas driver sedan 1994 även flera företag och arbetar som konsult inom ekonomi.

Jonas Tottie-Håkansson

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
15 okt 2021 - 08 apr 2022
Fr 09:00 - 16:00
Tillfällen
20
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
180
Kurs-ID
1100176
Pris
39950 kr