Bokslut och årsredovisning grundkurs

Plats Stockholm

Här lär du dig att upprätta bokslut och årsredovisning. Du får kunskaper så att du självständigt kan genomföra avskrivningar, beräkningar av bolagsskatt, avstämningar och andra bokslutsförberedande aktiviteter.

Boka kursen nu

OBS! Utbildningen kommer att bedrivas i lektionssal i våra lokaler vid Kungstensgatan 45 under förutsättning att detta går. Om vi inte har någon möjlighet till detta med anledning av Corona kommer utbildningen att ske på distans.

En kurs för dig som känner till löpande bokföring och vill lära dig mer om bokslutet och årsredovisningen.

Mål

Efter kursen ska du kunna upprätta bokslut och årsredovisning. Du ska förstå sambandet mellan det löpande bokföringsarbetet och ett upprättat bokslut, hur du arbetar med avskrivningar och hur du värderar tillgångar och skulder. Likaså vara förtrogen med regler och föhordningar.

Innehåll

 • Redovisningsprinciper
 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Avstämning mot hjälpbokföring
 • Avstämning av balansposter
 • Bokföringsprinciper vid periodisering
 • Periodisering av intäktskonton
 • Periodisering av kostnadskonton
 • Periodisering av anläggningstillgångar
 • Varulager
 • Pågående arbeten
 • Kundfordringar
 • Interimsfordringar
 • Värdepapper

 • Försäljning och utrangering
 • Immateriella anläggningstillgångar
 • Fastigheter
 • Maskiner och inventarier
 • Finansiella anläggningstillgångar
 • Nedskrivning och uppskrivning av anläggningstillgångar
 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Avskrivning utöver plan
 • Periodiseringsfonde
 • Bolagsskatten i bokföringen

 • Eget kapital i enskild firma och handelsbolag
 • Eget kapital i aktiebolag
 • Aktiekapital
 • Årsredovisningens innehåll
 • Förvaltningsberättelsen i aktiebolag
 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen
 • Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
 • Kursupplägg/undervisningsform

  I kursen varvas teori med praktiska övningar och gemensamma genomgång. Den består totalt av 28 studietimmar. Ett lektionstillfälle kvällstid per vecka under sju veckor.

  Litteratur och material

  ”Bokslutet från början”, fakta/övningsbok (boken med lösningar är frivillig) av Johansson, Johansson, Sandell, Liber.Litteraturen ingår ej i kursavgiften.

  Förkunskapskrav

  Utbildningen vänder sig till dig som idag har viss kännedom om löpande bokföring och nu vill fördjupa dig ytterligare inom bokslut och årsredovisning.

  Avgift

  Hela kursavgiften betalas vid ett tillfälle.

  Intyg

  Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

  Fortsättningsmöjligheter

  Är du intresserad efteravslutad utbildning att studera mer. Sök då gärna till Bokslut och årsredovisning fortsättningskurs, Ekonomisassistent eller Diplomerad Redovisningsekonomi.

  Kursledare

  Jonas Tottie-Håkansson

  Jonas Tottie-Håkansson är civilekonom, utbildad på Stockholms Universitet och föreläser på flera olika ekonomikurser och längre utbildningar. Han har lång erfarenhet av vuxenutbildning och har tidigare undervisat inom ekonomi, juridik och matematik på olika komvux i Stockholm. Jonas driver sedan 1994 även flera företag och arbetar som konsult inom ekonomi.

  Jonas Tottie-Håkansson

  Har du frågor?

  Kontakta Kundtjänst i Stockholm

  direkt@folkuniversitetet.se

  Tid
  11 mar 2021 - 29 apr 2021
  To 18:00 - 21:15
  Tillfällen
  7
  Plats
  Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
  Visa på karta
  Studietimmar
  28
  Kurs-ID
  1091006
  Pris
  8275 kr