Diplomerad Redovisningsekonom

Plats Göteborg

Denna diplomutbildning ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om hur redovisning i ett bolag planeras och genomförs. Vi tar också upp regler och lagar som påverkar värderingsfrågor i bokslutet.

Boka nu

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med redovisning och/eller har grundläggande kunskaper i redovisning och företagsekonomi. Du bör ha kunskaper motsvarande våra kurser i bokföring (grundkurs och fortsättningskurs) och/eller några års praktisk erfarenhet av löpande bokföring.

Kontakta oss gärna för mer detaljer vad gäller schemat.

Mål

Efter avslutad utbildning ska du ha tillgodogjort dig kunskaper så att du självständigt kan upprätta den löpande redovisningen för ett mindre/medelstort företag och organisationer, samt kunna genomföra avstämningar och periodiseringar.

Innehåll

 • Ekonomisk information som grund för beslutsfattande
 • Redovisningens grunder
 • Redovisningens teoretiska utgångspunkter, normer, regler och praxis
 • Affärshändelser
 • Årsbokslut/Årsredovisning med periodiseringar
 • Externa rapporter
 • Räkenskapsanalys
 • Kassaflödesanalys
 • Koncernredovisning

Arbetssätt

Vi arbetar med föreläsning, praktiska övningar och diskussioner kring dessa för att öka förståelsen för vad som ligger bakom det vi ofta gör via dator. Vi har valt att arbeta utan dator då det finns många varianter av program och fokuserar istället på förståelse och det som ligger till grund för de system vi har. Du har möjlighet att prova på bokföringsprogram om du vill och vi diskuterar även för- och nackdelar med olika program, både gratisprogram och de program som man betalar för.

För att bli diplomerad krävs att du har gjort diplomeringsuppgiften på denna kurs samt att du har minst 75 % närvaro. Du får uppgifter under kursens gång att presentera i gruppen. Diplomeringsuppgiften består av praktikfall där kursmomenten sammanfattas. Uppgiften görs på lektionstid.

Upplägg

Utbildningen omfattar 90 lärarledda timmar, därutöver förväntas du avsätta ytterligare ungefär 3 timmar per vecka för egenstudier. Utbildningens studietakt motsvarar 25% av heltidsstudier.

*

Det blir inget kurstillfälle 9 oktober (vecka 41). Kursen avslutas den 15 januari.

 

Kompletterande prisinformation

Kostnader för kurslitteratur tillkommer med ca 1.500 kronor.

Förmån

Som deltagare i våra bokföringskurser har du möjlighet att ladda ned bokföringsprogrammet Visma SPCS i din privata dator. Detta erbjudande gäller under kursperioden.

Rätt kunskapsnivå?

Har du rätt kunskapsnivå för att läsa utbildningen Diplomerad Redovisningsekonom? Gör vårt självskattningstest.

 

Deltagare berättar

”Efter utbildning började jag direkt jobba med bokslut och deklaration vilket jag inte kunde göra innan. Så jag är jättenöjd med denna utbildning."
Mireille, Diplomerad Redovisningsekonom

”Mycket bra kurs och väldigt engagerad och bra lärare som är en inspirationskälla och ger en energikick varje gång man kommer. Hon är entusiasmerande och oerhört kunnig."
Helena, Diplomerad Redovisningsekonom

”Jag gick två diplomutbildningar hos Folkuniversitetet, redovisningsekonom och löneadministratör. Båda utbildningar har hjälpt mig väldigt mycket. Jag jobbar fortfarande på samma företag som skickade mig på utbildningarna, men jag har kunnat ta över en större del av ekonomiarbetet. Mycket på grund av utbildningarna. Utbildningarna har även hjälpt företaget, mindre kostnader för revisorsrådgivning, ekonomikonsulter m.m. Så jag har mycket att tacka för dessa utbildningar. Saknar även de väldigt duktiga lärarna jag hade och bollade frågor med fram och tillbaka. "
Andreas, Diplomerad Redovisningsekonom

Kursledare

Elisabeth Viking

”En investering i kunskap ger den högsta räntan” Benjamin Franklin'

Att utbilda har varit en viktig del i allt arbete och det är roligt att se människor växa in i nya kunskaper och nya roller. Jag tror på det livslånga lärandet och tror att man aldrig blir för gammal för att upptäcka nya världar.

Jag är företagare och ekonom utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag tycker ekonomi är spännande och roligt för att det täcker så många olika områden. Jag har haft förmånen att få arbeta som konsult med förändringsledning inom ekonomi i många olika länder. Det har inneburit mycket arbete med att få redovisning att fungera och att säkra processer inom inköp och försäljning, med införande av IT-stöd.

Elisabeth Viking är kursledare på Folkuniversitetet i Göteborg

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Göteborg

info.gbg@folkuniversitetet.se

Kursperiod
18 sep 2024 - 15 jan 2025
Onsdag
Antal tillfällen
15
Första tillfället
ons 18 sep 2024 kl 13:00-18:00
 • ons 25 sep 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 2 okt 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 16 okt 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 23 okt 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 30 okt 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 6 nov 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 13 nov 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 20 nov 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 27 nov 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 4 dec 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 11 dec 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 18 dec 2024 kl 13:00 - 18:00
 • ons 8 jan 2025 kl 13:00 - 18:00
 • ons 15 jan 2025 kl 13:00 - 18:00
Plats
Norra Allégatan 6, 41301 GÖTEBORG
Visa på karta
Studietimmar
90
Kurs-ID
308676
Pris
29500 kr