Att definiera och utreda kränkande särbehandling

Plats Stockholm

Kursens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper om kränkande särbehandling och vad det innebär. Likaså kommer du att lära dig hur detta kan utredas genom KAKS-metoden.

Boka kursen nu

OBS! Utbildningen kommer att bedrivas i lektionssal i våra lokaler vid Kungstensgatan 45 under förutsättning att detta går vid kursstart.

Mål

Kursen ger fördjupade kunskaper om kränkande särbehandling och metod för hur detta kan utredas. OBS! Kursen utgör block 1 av 3 i diplomutbildningen för KAKS- utredare men kan även läsas som enskild kurs.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om vad kränkande särbehandling är, baserat på tvärvetenskaplig forskning samt hur det skiljer sig från andra problem i arbetslivet som konflikter och aggressivt eller antisocialt beteende. Vidare introduceras KAKS modellen för utredning av kränkande särbehandling. Effekter av särbehandling belyses också på individ, grupp och organisationsnivå. Problemet diskuteras också i relation till det moderna arbetslivets krav och villkor samt ger grundläggande förståelse för hur organisatorisk och social arbetsmiljö kan leda till exkluderings-processer på arbetsplatsen.

Kursupplägg

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.
  • Föreläsningar om aktuellt forskningsläge med fokus på hur arbetslivets krav, villkor och hur organisering av arbete påverkar exkluderingsprocesser och tystnadskulturer.
  • Övningar för att identifiera riskområde i organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån autentiskt case.
  • Skattningsformulär och diskussion av egna erfarenheter.
  • Arbeta med organisationens befintliga rutiner för särbehandling och utveckla dem.
Examination: skapa en rutinbeskrivning för hantering av särbehandling. Kursen pågår under 2 heldagar mellan kl. 8.30 och 16.30.

Litteratur och material

Under kursen kommer lärarna att använda eget material, utdrag från artikelsamlingar och rapporter. Kursmaterialet ingår i kursavgiften.

Förkunskapskrav

Inga formella förkunskaper är nödvändiga dock är det fördelaktigt om du har arbetslivserfarenhet sedan tidigare för att kunna tillägna dig kursen på bästa möjliga sätt.

Avgift

Kursavgiften kan betalas i sin helhet vid ett och samma tillfälle.

Intyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Avbokning

För avbokningsregler, se länk nedan. Det är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig. Avbokning av kursen görs till Folkuniversitetet.

Godkänd utbildningsanordnare via AFA

Folkuniversitetet Region Öst är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring för att bedriva arbetsmiljöutbildning. Därmed kan du som arbetsgivare söka stöd hos AFA Försäkring för deltagande i godkänd arbetsmiljöutbildning. Mer information finns under nedanstående länk.

Kursledare

Anneli Mattson

Doktorand i socialt arbete och forskar om kränkande särbehandling på Malmö universitet sedan 2017. Hon har i botten en fil.mag. i psykologi, socialt arbete och konflikthantering med vidareutbildning i psykoterapi och idéhistoria.

Hon har varit verksam som adjunkt och undervisat på högskola och universitet sedan 2000 i arbets- och organisationspsykologi, ledarskap och vetenskaplig metodik. Som praktiker har hon varit verksam främst inom FHV och har under 20 år specialiserat sig på kränkande särbehandling, konflikthantering och arbetsmiljöfrågor.

Tillsammans med Thomas Jordan har hon podden Matsson & Jordans Arbetsliv.

Läs mer på www.annelimatsson.com

Anneli Mattson

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
26 apr 2021 - 27 apr 2021
Må 08:30 - 16:30
Ti 08:30 - 16:30
Tillfällen
2
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1091078
Pris
18975 kr