Kurser i juridik och rättskunskap

I dagens arbetsliv kommer många i kontakt med olika typer av juridiska frågor och begrepp. Det kan röra sig om avtalsskrivning, beskattningsregler eller arbetsrättsliga frågor.

Folkuniversitetet deltagare diskuterar kursinnehållet inom juridik och rättskunskap

Genom goda kunskaper inom juridik och rättskunskap kan man både förebygga och lösa många konflikter. Lär dig hantera avtalsrättlisliga frågor och skaffa dig grundläggande kunskaper i svensk lagstiftning på våra kurser inom juridik och rättskunskap.

Folkuniversitetet deltagare diskuterar kursinnehållet inom juridik och rättskunskap

2 resultat

2 resultat