Kurser i arbetsrätt

Det krävs goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt för att du med personalansvar ska agera korrekt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar.

Folkuniversitetets deltagare i kursen arbetsrätt

Lär dig hur du tillämpar regler och avtal och hur du ska agera i arbetsrättsliga frågor.

Folkuniversitetets deltagare i kursen arbetsrätt

""

11 resultat

11 resultat