Arbetsrätt Distans Live

Plats Malmö

En distanskurs för dig som behöver få kunskap och verktyg inom arbetsrätt för att hantera personalärenden, förhandlingar och organisationsärenden. Intensivkurs som ges under två veckor helt online.

Boka kursen nu

Har du personalansvar och vill agera rätt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar? Denna kurs ger dig förståelse och kännedom om praktisk arbetsrätt.
Du lär dig att hantera arbetsrättsliga frågor korrekt och att tillämpa de regler och avtal som gäller. Det innebär att vi också behandlar ledighetslagstiftning, frågor kringkvittning av lön och hur vi arbetar med mångfaldsfrågor utifrån arbetsmiljöföreskrifter och diskrimineringslag.

Kursinnehåll

  • Den svenska modellen, arbetsmarknadens parter, kollektivavtal
  • Anställningsavtal och anställningsformer
  • Lönekvittning
  • Organisationsförändring: förhandlingsprocess och uppsägning p g a arbetsbrist
  • Förhandling i teori och praktik
  • Uppsägning av personliga skäl
  • Arbetstid och ledighet
  • Mångfaldsfrågor, diskriminering

Målgrupp

För dig som behöver kunskap och verktyg för att hantera personalfrågor och anställningar eller annars har ett intresse för arbetsrätt och anknytande ämnen. Du är medarbetare, ledare eller chef med eller utan formellt personalansvar.

Mål

Kursen ger dig god inblick i arbetsrätt och gällande lagstiftning samt kunskaper för att kunna hantera och tillämpa gällande regler och avtal vid anställning och uppsägning. Efter kursen ska du ha kunskaper om hur du agerar på rätt sätt i arbetsrättsliga frågor och om MBL, LAS och kollektivavtalslagen såväl som om parternas rättigheter och skyldigheter

Arbetssätt

Teoretiska genomgångar varvas med case-arbete. Detta innebär att vi under kursen kommer att arbeta med verklighetsbaserade fall, där deltagarna diskuterar problemområden och föreslår lösningar.

Kursen är helt online. För att delta behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet.

Studiematerial/Litteratur

Arbetsrätt 2020 (Åhnbergs förlag) och Arbetsrätt i praktiken, Viklund/Wästfelt.
Litteraturen ingår inte i kursavgiften och är inte obligatorisk utan valfri. Den är dock ett värdefullt komplement till kursinnehållet.

Kursintyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som önskar det och som har varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela kursavgiften är betald.

Schema

Kursen är en intensivkurs som ges mellan kl. 13-16 måndagar, tisdag och onsdag i vecka 33 och 34.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Kursledare

Joakim Jareld

"Det är en fantastisk känsla av djup meningsfullhet att arbeta med individers utveckling, i all synnerhet när den utmanar tanken och det som känns komfortabelt, tryggt och välbekant."

Joakim Jareld, konsult och ägare på Mind Envoy AB, är förhandlare, medlare och coach. Han erbjuder expertis inom arbetsrätt, arbetsmiljö och gruppdynamik. Som ett led i detta föreläser och utbildar han i olika sammanhang, bl a för arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Undervisar i: Diplomerad HR-assistent, Arbetsrätt, Konflikthantering och förhandling.

Joakim har närmare 30 års erfarenhet av konflikthantering, arbetsmiljöarbete, person- och grupputveckling, organisationsförändring och ledarstöd.

Han har som utgångspunkt att det går att skapa stora värden genom uppmärksamhet på egna och andras förutsättningar och att de bästa lösningarna aldrig är längre bort än den egna nyfikenheten, viljan till samförstånd och lyhördheten för vad som verkligen är en persons drivkrafter.

Joakim Jareld

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
16 aug 2021 - 25 aug 2021
Må 13:00 - 16:00
Ti 13:00 - 16:00
On 13:00 - 16:00
Tillfällen
6
Studietimmar
24
Kurs-ID
1105353
Pris
6395 kr