Diplomerad HR-administratör Distans Live

Plats Distans

Kursens syfte är att ge dig en översiktlig bild av det personaladministrativa området. Kursen ger dig möjlighet att söka arbete som HR assistent, HR Koordinator, HR administratör….

Boka kursen nu

På kursen lär du dig att tolka och tillämpa regler och avtal inom personalområdet samt få en introduktion till de olika typer av personalfrågor som du möter i ditt dagliga arbete på en HR-avdelning. Du fördjupar även din kunskap inom arbetsrätt och förhandlingsteknik, så du är bättre rustad i att hantera framtida personalärenden.

Mål

Kursen ger dig insikt i hur personalarbetet i en organisation fungerar i stort och lär dig förstå de olika delarna. Du ska efter kursen ha en god inblick i arbetsrätt och gällande lagstiftning samt förstå och kunna hantera förhandlingsteknik.

Målgrupp

För dig som arbetar eller ska börja arbeta med personalfrågor och vill lära dig mer. Du vill fördjupa dig inom arbetsrätt och kunna ansvara för olika typer av förhandlingar.

Innehåll

 • HR-rollerna och deras utveckling genom historien till idag.
 • Ny medarbetare - rekryteringsprocessen och introduktionstiden.
 • Rekryteringstjänster och upphandling.
 • Organisationsteori och gruppdynamik.
 • Ledarskap och medarbetarskap.
 • Kommunikation på arbetsplatsen.
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö.
 • Employer branding.
 • Personalekonomi och ekonomisk terminologi.
 • Mångfald, jämställdhet och policyarbete.
 • Kompetensförsörjning och medarbetarutveckling.
 • Lönebildning.
 • Omställning och avveckling.

Kursupplägg

Kursen hålls helt online. Du deltar i kursen på angiven dag och tid. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att koppla upp dig och ansluta till din lektion. Kursen kräver tillgång till dator med kamera, hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling.

Det kommer att vara ett uppehåll för jul, uppehållet planeras av er deltagare tillsammans med ledaren.

Studiematerial/Litteratur

Meddelas i kallelsen. Kostnad för litteratur tillkommer.

Undervisningsform

Vi varvar teoretiska genomgångar med praktisk träning. För att bli diplomerad krävs att man har minst 75 % närvaro samt godkänt resultat på diplomeringsuppgifterna under utbildningens gång.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.

Referenser från tidigare deltagare
Peter är både en van kursledare och kompetent inom området. Han blandar fakta med olika exempel ur verkligheten med engagemang som gör att alla hänger med. Tar sig dessutom tid för frågor och alternativa sätt att förklara vid behov. Mycket bra!

Verkligen roligt att gå Peters kurser, många egna exempel på vad som hänt i olika relativa cases, bjuder på sig själv, lyhörd så alla får ställa frågor.

Kursledare

Peter Zackariasson

– Mitt intresse för ekonomi föddes på gymnasiet när jag startade mitt första företag. Sedan drev jag företag i olika branscher parallellt med att jag utbildade mig vid Handelshögskolan.

Peter Zackariasson, undervisar i bokföring, aktiekunskap, pensionskunskap och utbildar till diplomerad ekonomiassistent.

Jag började undervisa när jag var 22 år och har fortsatt med det sedan dess. Mina kurser vänder sig till både yrkes- och privatlivet. Bokföring och utbildningen till ekonomiassistent har du nytta av på jobbet. Aktie- och pensionskunskap hjälper dig att få en bättre ekonomi och sätta guldkant på tillvaron när du blir äldre.

Det händer ofta att folk kommer fram till mig på stan och berättar att de har haft glädje och nytta av kunskaperna de fått på mina utbildningar. Det smittar av sig och gör att jag utmanar mig själv att göra ännu bättre lektioner.

Utbildning kan ingen ta ifrån dig. Du har den med dig under hela livet. Genom att undervisa ger jag tillbaka lite av det jag själv fått genom årens lopp. Jag ser det som en hobby eftersom det är så kul.

Margreth Lekare

Min yrkesbakgrund är minst sagt brokig. Jag har arbetat inom industrin, på restaurang, i butik, på flyktingmottagning och under ett antal år som auktoriserad tolk i spanska. Så småningom utbildade jag mig inom hälso- och sjukvårdsdokumentation och hamnade i sjukhusvärlden.  

Det var när jag var med om en stor omorganisation där tre sjukhus skulle bli ett som jag blev intresserad av hur organisationer fungerar och i synnerhet hur viktigt ledarskapet är i förändringsprocesser. Under den här tiden satt jag med i olika ledningsgrupper och hade möjlighet att studera ledarskap på nära håll. Jag lade särskilt märke till kommunikationens betydelse i förändringsarbetet. Det ledde till att jag började plugga samhällsvetenskapliga ämnen på Göteborgs universitet och Högskolan Väst och efter en tid var jag klar med en filosofie kandidatexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne.

Under de senaste femton åren har jag haft olika ledande roller - chef, projektledare och förvaltningsledare med ansvar för stora IT-system. Jag har haft enorm nytta av de utbildningar jag har skaffat mig under årens lopp, och tycker det är jättekul och givande att dela med mig av mina kunskaper till andra. Att lyssna till deltagarnas erfarenheter gör dessutom att jag själv lär mig mer, för fullärd blir man aldrig.

Margreth Lekare

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Trollhättan. Tel: 0520 - 50 50 75

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Tid
29 sep 2022
To 18:00 - 21:15
Tillfällen
23
Studietimmar
92
Kurs-ID
1119942
Pris
24500 kr