Svenska för företag

Vi erbjuder skräddarsydd svenskundervisning i grupp eller individuellt, från nybörjare till avancerad nivå där även er specifika branschterminologi kan vävas in i undervisningen. Ni väljer tid och plats för utbildningen.

Svenska för företag

Alla våra lärare har undervisningsspråket som sitt modersmål och vi använder Europarådets referensram för nivåbedömning. Deltagarna får också hjälp med att öka kännedomen om den svenska kulturen.

Folkuniversitetet erbjuder dig och dina medarbetare:
• Personlig service och rådgivning
• Motiverade och engagerade lärare som fortbildas kontinuerligt
• Feedback kring framstegsbedömning och utvärdering vid varje utbildningsinsats
• Centralt belägna undervisningslokaler
• Flexibel schemaläggning

Våra tjänster:
• Enskild- eller gruppundervisning med full flexibilitet vad gäller tid, plats och innehåll

 

Folkuniversitetet är certifierat enligt ISO 9001: RISE.

Folkuniversitetet är medlem i och certifierade enligt Q3000 hos ASR, Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation

ASR

Kontakta oss i Uppsala