Information med anledning av Covid-19

Folkuniversitetet följer utvecklingen av coronapandemin noga och vi är beredda att ta ytterligare steg om situationen förändras.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterar löpande information och restriktioner i syfte att minska smittspridningen och är något som vi på Folkuniversitetet följer noggrant. Vi behöver alla hjälpas åt att ta ansvar för att minska smittspridningen - men också att minska den sociala isoleringen och hitta möjliga vägar till hälsofrämjande insatser och gemenskap.

Folkuniversitetet återgår successivt till verksamhet som också innebär fysiska träffar, och vi ser fram emot att få möta våra deltagare igen i olika sammanhang! Vi följer även fortsättningsvis myndigheters rekommendationer och gör riskbedömningar för enskilda kurser och andra sammankomster.

Vi uppmanar våra deltagare att fortsatt vara noga med handhygien och att hålla avstånd, och att förstås stanna hemma vid symptom på covid-19.

Vi ställer inget krav på vaccination för att delta i vår verksamhet. Du som eventuellt väljer att inte vaccinera dig har däremot ett extra stort ansvar att vara uppmärksam på symptom så att du inte utsätter andra för smitta.

Deltar du eller någon du känner i Balettakademiens aktiviteter vill vi att du även tar del av deras information. Läs mer på Balettakademiens hemsida.

Vi har förstärkta städrutiner i våra lokaler, och förutsätter att alla som kommer hit tvättar händerna och använder den handsprit som finns utplacerad. Vår personal jobbar till viss del hemifrån och vi undviker fysiska arbetsplatsmöten. Du når oss därför enklast per telefon eller e-post.

Verksamheten i våra fyra nordligaste län ser olika ut, och lokala anpassningar kan förekomma. På varje ort kommuniceras i så fall vad som gäller just där. Har du funderingar om vad som gäller just din kurs, så kontakta ansvarig utbildningsledare.

 

Mer information från Folkuniversitetet angående Covid-19 finns på

Folkuniversitetet.se

Myndigheternas information om Covid-19, riskområden och spridning finns på

Krisinformation.se