Information med anledning av Covid-19

Folkuniversitetet följer utvecklingen av coronapandemin noga och vi är beredda att ta ytterligare steg om situationen förändras.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterar löpande restriktioner i syfte att minska smittspridningen och är något som vi på Folkuniversitetet följer noggrant. Läget i samhället är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att ta ansvar för att minska smittspridningen - men också att minska den sociala isoleringen och hitta möjliga vägar till hälsofrämjande insatser och gemenskap.

Folkuniversitetet i Umeå följer myndigheternas rekommendationer och ser löpande över vår verksamhet för att den ska kännas säker för dig som deltar i någon aktivitet och för vår personal. Samtidigt förutsätter vi att alla medverkar och tar ansvar för sitt eget förhållningssätt ifråga om hygien, avstånd och uppmärksamhet på symtom.

 

Det mesta av vår verksamhet sker idag på distans. Det gäller t.ex. språkkurser, yrkeshögskoleutbildningar, forskarföreläsningar och dansklasser för vuxna. Fysiska träffar inom folkbildningsverksamheten genomförs endast efter noggrann prövning och i så fall i liten grupp.

Vissa uppdragsutbildningar och projekt innehåller fysiska träffar där det rör sig om små grupper där ordentliga avstånd kan upprätthållas.

Tills vidare utgår vi från att barn och unga under 16 år kan fortsätta delta i idrottsaktiviteter, och för dessa fortsätter Balettakademiens dansgrupper, dock med anpassningar. Läs mer på Balettakademiens hemsida.

Vi har förstärkta städrutiner i våra lokaler, och förutsätter att alla som kommer hit tvättar händerna och använder den handsprit som finns utplacerad. Vår personal jobbar i ökad utsträckning hemifrån och vi undviker fysiska arbetsplatsmöten. Du når oss därför enklast per telefon eller e-post, och för allas säkerhet vill vi i största mån undvika besök här.

Verksamheten i våra fyra nordligaste län ser olika ut, och lokala anpassningar kan förekomma. På varje ort kommuniceras i så fall vad som gäller just där. Har du funderingar om vad som gäller just din kurs, så kontakta ansvarig utbildningsledare.

 

Mer information från Folkuniversitetet angående Covid-19 finns på

Folkuniversitetet.se

Myndigheternas information om Covid-19, riskområden och spridning finns på

Krisinformation.se