Certifierad verksamhet

Certifierad verksamhet enligt ISO 9001.

Leende man

ISO-certifiering.

Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet har till uppgift att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Däri ingår att stimulera forskare och lärare till insatser för ett öppet och fritt studiearbete. Stiftelsen vill också utveckla pedagogiska arbetssätt och verka för en ökad internationalisering. Folkuniversitetet Region Öst bedriver verksamhet inom de flesta av regionens kommuner.

Vårt miljöarbete riktar sig både till våra externa intressenter som söker kunskap inom miljöområde likväl till den egna organisationen för att öka vår miljökompetens.

Vi ska:

  • bidra till en hållbar utveckling i samhället genom att ge människor kunskap om miljöfrågor
  • stimulera vår personal till engagemang och ökad kunskap om miljön
  • följa gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som vi berörs av
  • sträva efter ständiga förbättringar genom
    • att minska/begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan som uppkommer i samband med kontors- och undervisningsverksamheten
    • att förebygga föroreningar som följer med verksamheten